Spring hovednavigationen over

Advokat Martin Lavesen er på Advokatmødet i dag valgt som ny formand for Advokatrådet for de kommende fire år.

På Advokatmødet i dag blev advokat Martin Lavesen valgt som ny formand for Advokatrådet. Martin Lavesen, der er managing partner i DLA Piper, blev valgt uden modkandidat. Han ser frem til at stå i spidsen for Advokatrådet de kommende fire år.

”Vi har store og vigtige opgaver foran os i Advokatrådet, som jeg glæder mig til at løfte sammen med de øvrige rådsmedlemmer. Borgere og virksomheders retssikkerhed er under pres, og vi skal i Advokatrådet insistere på retssamfundet og skabe en forståelse for, hvorfor det er så vigtigt,” siger Martin Lavesen.

Værn om retssikkerheden

Den nyvalgte formand peger på, at det både handler om retssikkerhed i lovgivningsarbejdet, men også den måde, som reglerne forvaltes og administreres på.

”Vi skal sætte luppen på de vigtigste retssikkerhedsmæssige problemer i vores samfund. Vi skal vise, hvor det står skidt til, og løfte en diskussion af, hvordan vi bedst lovgiver og indretter vores samfund. Den rolle er meget vigtig. Det gælder fra sager, der er helt tæt på borgerne, som for eksempel skilsmisser i Familieretshuset, men også til erhvervslivets retssikkerhed og på store områder som skat, hvor der er behov for at se nærmere på, om vi har en ønskværdig retstilstand, eller om vi kan gøre det bedre,” fortæller Martin Lavesen.

Den nye formand fastslår, at det ligeledes er vigtigt at huske retssikkerheden og advokaters uafhængighed, når Konkurrencerådets rapport bliver behandlet.

”Advokater har en særlig rolle i samfundet, og mange af reglerne, som gælder for advokater, er dybest set til for at beskytte de borgere og virksomheder, som går til advokat. Den værdi, der ligger heri, er meget værd for vores samfund, og det skal vi holde godt fast i. Under Corona-nedlukningen så vi, at vores retssamfund var påvirket, og derfor skal vi hurtigst muligt tilbage til en hverdag med udfasning af unødige regler og respekt for grundlæggende retssikkerheds-principper,” siger Martin Lavesen.

Advokatetik i højsædet

Martin Lavesen er samtidig klar i mælet over for advokatstanden og ser gerne, at den gode advokatetik skal i højsædet, og hvor Advokatsamfundets risikobaserede tilsyn derfor skal styrkes og udvikles.

”Vi har som advokater en særlig rolle, og de borgere og virksomheder, som får rådgivning af en advokat, skal kunne have tillid til, at advokatopgaven løses grundigt, og at advokaten opfører sig ordentligt. Derfor skal vi videreudvikle og effektivisere det risikobaserede tilsyn, og så håber jeg – selv om det ikke er mit bord – at det uafhængige Advokatnævn fortsat kan være effektivt, så vi holder orden i egne rækker og sætter ind over for de få advokater, som ikke opfører sig ordentligt.”

Martin Lavesen afløser advokat Peter Fogh som formand, der efter seks år på posten ifølge vedtægten skal træde tilbage i år. Martin Lavesen har de seneste seks år været formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg. 

Pressehenvendelser:

For yderligere oplysninger og spørgsmål:
Kontakt Kommunikations- og pressechef Rasmus Holm Thomsen 26 79 83 50 / rht@advokatsamfundet.dk

Martin Lavesen - CV

 • Valgt som formand for Advokatrådet 2021-2025 på Advokatmødet 4. juni 2021
 • Uddannet jurist fra Københavns Universitet 1994
 • Advokat med møderet for Højesteret
 • Medlem af Advokatrådet 2015-2021
 • Formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg 2015-2021
 • Medlem af formandskabet for Pressenævnet siden 2012
 • Medlem af Det centrale censorkorps for jura siden 2013
 • Medlem af repræsentantskabet for Københavns Universitet siden 2018
 • Medlem af Dansk Industris specialudvalg for mangfoldighed siden 2020
 • Managing partner i DLA Piper siden 2017 og partner i DLA Piper (før LETT) fra 2012. Tidligere partner i Lind Cadovius.
 • 51 år, gift med cand.jur. Inger Holse Lavesen. Tre døtre på 20, 16 og 13 år, hvor den ældste læser jura. Bor i Humlebæk.