Spring hovednavigationen over

Tal fra 2020 viser, at to ud af tre jurastuderende er kvinder. Men hvor mange af dem bliver partnere i et advokatfirma? Og hvad skal der til for at ændre det billede, der tegner sig i partnerkredsene i dag?

Advokatrådets formand, Peter Fogh, mener, at den aktuelle fordeling af mænd og kvinder i ledelsen i advokatbranchen er bekymrende, og han ser gerne, at der kommer større diversitet i ledelserne i advokatbranchen.

”Her i Danmark har vi i flere år haft fokus på problemstillingen omkring kvinder i bestyrelser og på direktionsgangene, og det har advokatbranchen selvfølgelig også. Vi må konstatere, at tallene taler deres tydelige sprog om, at vi som advokatstand slet ikke er i mål endnu, og at der formodentlig er nogle barrierer, vi skal have brudt,” siger Peter Fogh.

”Det handler om at bane vejen for, at vi kan fastholde vores talenter, og at de kan udvikle sig og få en karriere som advokater på ledelsesgangene, hvis de ønsker det – uanset hvilket køn de har. Der kan også være noget retssikkerhedsmæssigt problematisk i, at advokatstanden ikke afspejler det omkringliggende samfund,” siger Peter Fogh.

Læs tema om kønsdiversitet i det nye nummer af Advokaten, der udkommer digitalt i dag, og fra på mandag modtager du bladet med posten.