Spring hovednavigationen over
Tilbage

Klar og entydig opdrags- og prisoplysning

Advokater skal give skriftlig opdrags- og prisoplysning til forbrugerklienter. Det fremgår af mangeårig nævnspraksis. Men hvor Advokatrådet tidligere kunne konstatere, at nogle advokater alene gav mundtlig opdrags- og prisoplysning, eller slet ikke gav opdrags- og prisoplysning, er tendensen nu, at der gives skriftlig opdrags- og prisoplysning, som ofte er utilstrækkelig.

Men hvad skal der til for at give klar og entydig prisoplysning? Det kan du læse i det nye nummer af magasinet Advokaten, som gennemgår de grundlæggende krav til en fyldestgørende opdrags- og prisoplysning.

Dette har også tidligere været emnet for artikler i Advokaten, og for supplerende artikler henvises til Advokaten 5/2014 ”Hvad skal der stå i en opdrags- og prisoplysning?”, Advokaten 10/2018 ”Nyt fra Advokatnævnet” og Advokaten 3/2019 ”Opdrags- og prisoplysning – en genopfriskning”.

Læs mere i Advokaten