Spring hovednavigationen over

Justitsministeriet har reguleret taksterne for strafferetssager og udstedt en række nye bekendtgørelser, som træder i kraft den 1. januar 2020. De omhandler taksterne for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater mv. Også taksterne for erstatnings- og godtgørelsesbeløb er reguleret, og det samme gør sig gældende for beløb i offererstatningsansvarsloven.

Der er nye takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater mv.

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende 20. november 2019 og træder i kraft den 1. januar 2020. Bekendtgørelsen fastsætter en grundtakst, som vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fastsættes på baggrund af.

Se bekendtgørelse 1131 her

Ny bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar.

 Bekendtgørelsen regulerer en række beløb i erstatningsansvarsloven vedrørende størrelsen på erstatnings- og godtgørelsesbeløb i medfør af erstatningsansvarslovens § 15, stk. 1. De ændrede beløb finder anvendelse på erstatninger og godtgørelser, der kan kræves betalt helt eller delvis i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Se bekendtgørelse 1130 her

Regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Bekendtgørelsen regulerer i medfør af offererstatningsansvarslovens § 9 a, 2. pkt., beløbet i offererstatningsansvarslovens § 9 a, 1. pkt., vedrørende størrelsen på erstatning for tingsskade. Det ændrede beløb finder anvendelse for tingsskade, som forvoldes i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Se bekendtgørelse 1129 her