Spring hovednavigationen over

2019 - Advokaten 9 Den gode proces

Publiceret: 9. december 2019

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Processen glider nemmere, når der er god dialog

Af Isabel Rosado

Som næsten færdig advokat har advokatfuldmægtig Peter Christian Binau-Hansen fået inspiration til processen ved en civil retssag med hjælp fra guiden ’Den gode proces’. Det har blandt andet fået ham til at gribe telefonen oftere, fordi det letter kommunikationen, nedbringer tidsforbruget og skaber en relation.

Første gang advokatfuldmægtig Peter Christian Binau-Hansen skulle møde i retten tilbage i januar 2019, var han usikker på, hvad der præcist skulle foregå, og hvilken rolle han skulle udfylde. Han søgte råd i bøger og internettet og fandt på Advokatsamfundets hjemmeside guiden ’Den gode proces’. Peter Christian er 3. års fuldmægtig hos NJORD Law Firm og beskæftiger sig primært med sager om rettigheder til musik og film, heriblandt sager om piratkopiering.

- Det var skræmmende at stå i retten første gang. Jeg var rejst alene fra København til en sag i Kolding, og jeg vidste ikke, hvad der præcist skulle foregå. Min principal havde tiltro til, at jeg godt kunne håndtere opgaven alene, så med råd hjemmefra og ’Den gode proces’ under armen tog jeg tyren ved hornene, fortæller han.

Guiden på knap 40 sider gav et overblik over processen på turen over Bæltet.

De uskrevne regler
I ’Den gode proces’ finder man blandt andet tips om det praktiske håndværk ved en retssag, hvilket er en stor udfordring for både nyuddannede advokater og advokater, der kun sjældent går i retten.

- På trods af juristers fokus på at nedskrive regler, er der i advokatbranchen mange uskrevne regler. Under forberedelsen af min første retssag tænkte jeg meget over, hvordan dommer, kolleger og modparter skulle tiltales, og hvem jeg kunne og burde give hånd til i retslokalet. Siger man ”du” eller ”De”, og er advokaten på den anden side ”modpart” eller ”ærede kollega”? Det er tydeligt, at ’Den gode proces’ netop er skrevet af advokater, der har stået i en lignende situation og søgt det uskrevne. Generelt oplever jeg nu en ret uformel tone i retslokalet, hvilket kom bag på mig efter bekendtskab alene med retsplejelovens mange hundrede bestemmelser om korrekt proces.

Guiden ’Den gode proces’ er ikke et opslagsværk men en samling generelle råd og vink om, hvordan man som advokat varetager klientens interesse og samtidig viser hensyn til modpart og retten.

- Udgivelsens styrke er, at den i et simpelt sprog beskriver hele processen – fra modtagelse af sagen frem til dom og eventuel anke. For hvert skridt er der fremhævet de fodfejl, som man i en travl hverdag med elektroniske hjælpemidler kan komme til at begå. For eksempel fremhæves det, at man ved besvarelse af en kollegas e-mail ved brug af ”svar alle” skal sikre sig, at kollegaens klient ikke er i kopi, da man i modsat fald retter henvendelse direkte til en modpart, der er repræsenteret, i strid med de etiske regler.

En god dialog
Kommunikationen mellem advokat og dommere foregår ofte på skrift, hvorved tonen kan blive formel og fremstå hård. Peter Christian Binau-Hansen fremhæver også, at udgivelsen på dette punkt guider advokater til at søge dialogen.

- Kommunikation er en videnskab for sig, og der er sjældent enighed om, hvordan en pointe viderebringes bedst muligt. På jurastudiet trænes den skriftlige formulering til perfektion, mens mundtlig forhandling og konfliktløsning kun dygtiggøres af dem, som aktivt vælger det. Udgivelsen prikker til netop de punkter, hvor et telefonopkald eller møde formentlig vil skabe et bedre resultat end en e-mail. Den tilgang har krævet tilvænning fra min side, da jeg efter flere år som embedsmand i et ministerium har været vant til, at al kommunikation skulle foreligge på skrift i tilfælde af anmodninger om aktindsigt.

Parterne i retssager er ofte ikke så uenige, som de selv tror. Det er dog uhensigtsmæssigt for både klienter, advokater og retten, at det først bliver opdaget sent i processen.

- Efter at have tillært mig det formelle omkring retssager efter 28 civile hovedforhandlinger i 2019, er jeg begyndt at fokusere på de praktiske forslag, som udgivelsen nævner. Det betyder, at jeg oftere griber telefonen for at søge forlig eller tilskære tvistepunkterne, inden jeg står i retten. Det er min oplevelse, at der er langt større succesrate for forlig, hvis man tager drøftelsen over telefon fremfor e-mail. En sag glider også meget hurtigere, når der er en god dialog inden retsmødet. Det handler om tidligt at lægge svesken på disken, siger han.

Gavner også erfarne
Selv om indholdet i ’Den gode proces’ vil være den erfarne advokat bekendt, giver den kortfattede og konkrete råd, som kan give inspiration til advokaters medvirken til at sikre en god – og måske endnu bedre – proces.

- Udgivelsen er primært for de advokater og fuldmægtige, som har lille eller sjælden erfaring med at stå i retten. Udgaven fra 2017, som jeg har benyttet, indeholder intet om minretssag.dk og kendskab hertil er en nødvendighed for at sikre en god proces. Digitalisering af retssager gør mange ting nemmere, og det er også en måde branchen kan bidrage til klimaet på. Retssagsportalen lider dog fortsat af børnesygdomme, og retskredsene har en varierende tilgang til brugen under hovedforhandlinger, hvilket skaber forvirring.

Den nye udgave af ’Den gode proces’, der udkom i november 2019, er netop suppleret med et længere afsnit om digitaliseringen af retssagerne og praktiske vink til at håndtere det. Seneste udgivelse indeholder også flere gode råd i forbindelse med gennemførelse af hovedforhandlingen, og det har været savnet.

- Det var en svaghed ved udgivelsen fra 2017, at den ikke tog hånd om det, som mange frygter, nemlig hvordan man forholder sig under hovedforhandlingen, hvis der dukker nye oplysninger op. Hvor meget kan og bør man som advokat stritte imod nye bilag?

Til gengæld er Peter Christian Binau-Hansen begejstret for de mange kortfattede henvisninger, som fremstår nederst på de enkelte sider i guiden, og som kan give svar på spørgsmål, der dukker op undervejs.

Selvom advokatfuldmægtigen mest havde gavn af ’Den gode proces’ under de første retssager, er han ikke i tvivl om, at garvede kolleger også kan have glæde af at få genopfrisket indholdet. 

- Jeg tror bestemt, at erfarne kolleger kan have gavn af at læse den. Om end god proces og god skik er en traditionel dyd, er det et dynamisk område, hvilket jeg enkelte gange har oplevet, at kolleger glemmer.

 


Peter Christian Binau-Hansen
Advokatfuldmægtig hos NJORD Law Firm, bliver advokat i januar 2020. Speciale i immaterialret og udlændingeret. Tidligere embedsmand i Udlændinge- og Integrationsministeriet.