Spring hovednavigationen over
Tilbage

Kvinder motiveres af indflydelse og formål

Advokatbranchen har et stort potentiale for at fastholde talentfulde kvinder, hvis man skaber et mere gennemsigtigt system, hvor flere titler har reelt og formelt ansvar, der giver konkrete mål at løbe efter. For kvinder vil have indflydelse. Det mener advokat Inneke Padilla Wolthoorn, der netop har skiftet advokatbranchen ud med Arla Foods.

Hvordan kan advokatbranchen fastholde højt kvalificerede kvinder, der ellers forlader branchen til fordel for det øvrige private erhvervsliv? Det spørgsmål er vigtigt at finde svar på, hvis advokatbranchen skal skabe større kønsdiversitet i partnerkredsene, mener advokat Inneke Padilla Wolthoorn, der opfordrer advokatbranchen til at forstå motivationen for den gruppe af kvinder, der har høje karriereambitioner.

”Min opfattelse er, at mange højt kvalificerede kvinder forlader advokatbranchen, fordi muligheden for på et tidligere tidspunkt at få reelt og formelt ansvar og dermed indflydelse er større i øvrige private virksomheder. Her er strukturen og titlernes indhold ofte så gennemsigtige, at medarbejderne helt fra start har konkrete mål og delmål at gå efter, og det er mange kvinder drevet af,” siger hun og fastslår, at om end dansk privatliv heller ikke har knækket koden for diversitet på ledelsesgangene, er tiden løbet fra, at måske særligt ambitiøse kvinder har lyst til at vente en meget lang årrække, før de får reel indflydelse. Selv er hun netop skiftet fra advokatbranchen til Arla Foods.

”Jeg var meget glad for at arbejde i advokatbranchen, og der er ingen tvivl om, at jeg er blevet en fagligt rigtig dygtig advokat takket være Kromann Reumert. Men jeg kunne mærke, at den faglige specialisering ikke udviklede mig tilstrækkeligt. Jeg er motiveret af mål, forretningsudvikling og konkret ansvar, blandt andet for medarbejdere, og jeg trives absolut bedst, når jeg har indflydelse. Hos Arla har jeg mulighed for at arbejde med mange af de ting, der virkelig motiverer mig.”

Handler ikke om work-life balance
Inneke Padilla Wolthoorn mener ikke, at work-life balance-problematikken er den nød, der skal knækkes for at fastholde kvinder. Work-life balance bør være en grundpræmis i hele arbejdslivet – uanset køn, familiær status og karriereambitioner. Branchen bør i stedet se på, hvordan den skaber de rette incitamenter, der gør, at kvinder ønsker at blive og gå hele vejen til partnerkredsen.

”Vi er alle drevet af forskellige ting, men jeg tror, at det er særlig vigtigt for kvinder, at der også er et formål med det, vi laver. Ser man på statistikken, mister branchen rigtig mange kvindelige advokater de første år som advokat. Man kan vildledes til at tro, at det skyldes problematikken omkring work-life balance. Men det er min påstand, at kvinder, særligt efter en periode på barsel, hvor de har udviklet mange nye kompetencer, ønsker at bestride en stilling, hvor tiden væk fra familien skaber værdi, bidrager til deres udvikling, og hvor formål, karrieremål og indhold er klart defineret.”

”Som det er nu, kan private virksomheder uden for advokatbranchen i højere grad tilbyde disse ting, fordi advokatbranchen har en struktur, hvor alt formelt og reelt ansvar i sidste ende ligger hos partnerne,” siger hun og opfordrer advokatbranchen til at lade sig inspirere af strukturen i det øvrige erhvervsliv.

”Tænk, hvor spændende det kunne være, hvis man skabte flere stillinger i niveauerne under partnerstadiet med reelt og formelt ansvar, og hvis man gjorde titlerne så gennemsigtige, at kvinderne – og mændene for den sags skyld – kunne sætte sig konkrete karrieremål. Hvis man som medarbejder vidste, hvilket konkret ansvar der fulgte med den næste titel, og hvor ledelsesopgaven var en selvstændig disciplin – det ville kunne fastholde mange ambitiøse og talentfulde kvinder.”

Inneke Padilla Wolthoorn er ikke i tvivl om, at kønsdiversitet i partnerkredsene giver en stærkere ledelse og et bedre produkt, af den simple grund, at kvinder og mænd er dygtigere sammen.

”Advokatbranchen vil rigtig gerne knække koden og beholde de dygtigste kvinder, og som alle andre forretningsområder er chancen for succes størst, når man kaster tilstrækkelig økonomi og ressourcer efter det.”

Inneke Padilla Wolthoorn afviser ikke, at hun på sigt vender tilbage til advokatbranchen.

”Man skal aldrig sige aldrig, og jeg er stadig interesseret i branchen og dens udvikling. Skulle jeg vende tilbage til branchen, så er det med ambitionen om at blive partner for dermed at få indflydelse på  den retning, jeg mener, kontoret bør gå. Lige nu er jeg dog topmotiveret af mulighederne på den anden side af skrivebordet.”