Spring hovednavigationen over
Tilbage

Klientkontoerklæringen og den nye tilsynserklæring

I en årrække har formularen til afgivelse af klientkontoerklæring omfattet spørgsmål om andre forhold end klientkontoforhold, herunder spørgsmål om forsikring og garanti. Det har af flere grunde ikke været helt optimalt, og det er derfor ændret med virkning fra erklæringen vedrørende 2019, som skal afgives senest 31. marts 2020.

I en årrække har formularen til afgivelse af klientkontoerklæring omfattet spørgsmål om andre forhold end klientkontoforhold, herunder spørgsmål om forsikring og garanti.

Det har af flere grunde ikke været helt optimalt, og det er derfor ændret med virkning fra erklæringen vedrørende 2019, som skal afgives senest 31. marts 2020. Klientkontoerklæringen skal nu udelukkende indeholde oplysninger om klientkontoforhold. Denne erklæring kan stadig indgives såvel i papirudgave som elektronisk.

Advokatrådets anmodning om oplysninger på andre områder er samtidig samlet i en såkaldt tilsynserklæring. I denne erklæring skal der gives oplysning om ansvarsforsikring/garanti, hvorvidt advokaten har forbrugersager og sager omfattet af hvidvaskloven, og om advokaten har ejerandele i anden virksomhed. Tilsynserklæringen skal også indgives inden 31. marts 2020 og kan kun indgives elektronisk.

Advokatens ejerandele i anden virksomhed skal indberettes, hvis advokaten ønsker og får indflydelse på driften af virksomheden. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at vurdere, hvorvidt der skal ske indberetning eller ej. Indberetningspligten er ikke koblet til hvidvasklovens begreb ”reel ejer”.  Hvis advokatens ejerandel sammenholdt med advokatens øvrige forbindelser til virksomheden giver advokaten indflydelse på driften, skal ejerandelene indberettes – ellers ikke. Det vil kunne tillægges betydning, om advokatens relationer til virksomheden er af en sådan art, at advokaten kan træffe beslutninger i virksomheden.