Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokater advarer mod at lempe på skrappe branchekrav: ”Det kan udvikle sig til et frontalangreb på retssikkerheden”

En ny rapport fra det internationalt anerkendte konsulentfirma Boston Consulting Group viser, at det har skadet retssikkerhed og medført højere priser, at man i 2011 deregulerede advokatbranchen i Storbritannien. Det vækker bekymring hos både Advokatsamfundet og Danske Advokater, der frygter, at noget lignende vil ske i Danmark.

Det er med dyb bekymring, at den samlede danske advokatbranche offentliggør en rapport fra det anerkendte konsulentbureau Boston Consulting Group, der har undersøgt, hvad deregulering af den britiske advokatbranche har betydet for retssikkerheden og forbrugernes rettigheder.

For rapporten viser, at den britiske deregulering af advokatbranchen har svækket retssikkerheden samt medført højere priser for borgere og virksomheder i Storbritannien, som har brug for en advokat. Derfor advarer Advokatsamfundet og Danske Advokater mod, at man fra dansk side vil forsøge noget lignende, når en rapport fra Konkurrencerådet om markedet for juridiske ydelser i Danmark skal behandles.

Ifølge Peter Fogh, der er formand for Advokatrådet, kan en deregulering som i Storbritannien udvikle sig til et ”frontalangreb på den danske retssikkerhed”, hvor den sikkerhed, som klienterne i dag har for, at advokaten kun har klientens interesser for øje, bliver sat på spil.

I 2011 afskaffede man i Storbritannien reglen om, at kun advokater må eje advokatfirmaer, hvilket medførte, at bl.a. kapitalfonde og forsikringsselskaber købte advokatfirmaer. Det har, påpeges det i rapporten, siden skabt interessekonflikter og har skadet befolkningens muligheder for at få uafhængig bistand fra en advokat. 

”Det her handler om retssikkerhed. Der er skrappe regler for advokatbranchen i dag, der bl.a. skal sikre, at vi arbejder uafhængigt, og at vi kun arbejder for klientens interesser. Hvis advokatmarkedet bliver dereguleret som i England, vil denne uafhængighed blive udfordret, for pludselig vil klienten ikke længere kunne være sikker på, at rådgiveren ikke også repræsenterer helt andre interesser eller modparten. Det vil f.eks. være muligt for et forsikringsselskab at udpege en advokat til at repræsentere en forsikringstager, samtidig med at hele forsikringsbranchen har en interesse i, at der betales så små erstatninger som muligt. Det vil være dybt problematisk,” siger Peter Fogh.

Jørgen Kjergaard Madsen, formand for Danske Advokater, påpeger, at den britiske deregulering ikke har øget konkurrencen. Faktisk er der sket det modsatte, hvor der siden 2011 er blevet færre advokatvirksomheder, mens priserne i samme periode er steget med 22 %.

”Derfor vil vi kraftigt advare mod, at man fra dansk side indfører noget lignende i Danmark,” siger Jørgen Kjergaard Madsen.

Peter Fogh og Jørgen Kjergaard Madsen understreger, at hverken Advokatsamfundet eller Danske Advokater er modstandere af konkurrence. Men de mener, det er afgørende, hvordan man vil ændre reguleringen af advokaterne, og at prisen for dereguleringen aldrig må blive borgernes retssikkerhed:

Stor konkurrence blandt advokater

Der er 1.800 advokatvirksomheder i Danmark, der konkurrerer med en lang række andre rådgivervirksomheder, der også agerer på markedet for juridisk rådgivning. Sidste år stod advokaterne blot for 35 pct. af den samlede omsætning på juridisk rådgivning på godt 40 mia. kr..

Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senere på året fremlægger sin rapport om konkurrencen i advokatbranchen, frygter advokatorganisationerne, at det kan blive første skridt mod en deregulering, som vil åbne for tiltag, som er set i Storbritannien. Sker det, vil det kunne svække retssikkerheden samt tilliden til branchen, siger Peter Fogh fra Advokatrådet.

”Hvis man deregulerer markedet som i Storbritannien, så vil vi også se danskere havne i problematiske situationer, hvor kundens advokat også repræsenterer modparten. Den situation vil vi for alt i verden undgå, da vi mener, det vil være stærkt problematisk for den enkeltes retssikkerhed.”

Jørgen Kjergaard Madsen fra Danske Advokater understreger, at han er tilhænger af fri konkurrence. Men konkurrencen skal være på lige vilkår.

”En konventionel landmand kan jo heller ikke bare sætte et Ø-mærke på sine grøntsager og så ellers fortsætte produktionsmetoderne som før. På samme måde kan andre rådgivere som eksempelvis revisorer ikke kalde sig advokater uden at skulle leve op til kravene for advokatvirksomheder,” siger Jørgen Kjergaard Madsen, der også påpeger, at det ikke er korrekt, at advokater har monopol på visse forretningsområder.

”Ønsker man f.eks. at bruge en revisor som kurator, kan man frit vælge det. At flertallet vælger en advokat, skyldes ikke manglende konkurrence - men at advokater er særligt kvalificerede til opgaven,” siger Jørgen Kjergaard Madsen. 

Læs BCG-rapport "Konkurrence på markedet for juridiske ydelser" her

Læs resume af rapporten her

For yderligere udtalelser og kontakt:

Rasmus Holm Thomsen, presse- og kommunikationschef for Advokatsamfundet
Tlf: 26 79 83 50 / rht@advokatsamfundet.dk

Søren Møller Andersen, chef for kommunikation og public affairs for Danske Advokater,
Tlf: 24 40 20 99 / sma@danskeadvokater.dk

 
Konklusioner fra BCG’s rapport ”Konkurrence på markedet for juridiske ydelser”

BCG har for Advokatsamfundet og Danske Advokater udarbejdet en rapport, der undersøger konkurrencen på markedet for juridiske ydelser. Følgende præsenterer rapportens konklusioner:

Deregulering kan skade retssikkerheden og advokaters uafhængighed

 • Borgernes adgang til uafhængige advokater er en forudsætning for retssikkerheden. Der er strenge krav til advokaters uafhængighed herunder, at de ikke må repræsentere modstridende interesser. Deregulering og lempelse af disse krav kan reducere advokaters uafhængighed og skade borgere og virksomheders retsstilling

 • I dag må kun advokater som generelt udgangspunkt eje advokatvirksomheder. Fjernes ejerskabsrestriktionerne, kan f.eks. kapitalfonde eller kriminelle organisationer eje advokatvirksomheder. Ejernes interesser vil påvirke advokaternes rolle og reducere advokaternes uafhængighed

 • Af hensyn til retssikkerheden og for at bevare advokaters uafhængighed, skal advokattitlen fjernes, hvis advokater ansættes i revisionsvirksomheder eller lignende.

 •  I Storbritannien har dereguleringen i 2011 ført til interessekonflikter og skadet retssikkerheden, da flere firmaer er stoppet med at repræsentere klienter, der – mener firmaerne – kan skade deres rygte. Det skader altså retten til retfærdighed.

Markedet er præget af stor konkurrence, mange udbydere og let tilgang

 • Konkurrencen er velfungerende. Markedskoncentration er præget af mange udbydere, og der er konkurrence ift. andre juridiske rådgivere. 

 • Markedet for juridiske ydelser er på 40 mia. kr. og er i forvejen præget af hård konkurrence fra mange aktører. Advokatbranchen står blot for 35 pct. af den samlede omsætning på juridisk rådgivning.

 • Der er 1.800 advokatvirksomheder i Danmark, og så er der en række andre rådgivervirksomheder, der også agerer på markedet for juridisk rådgivning

 • Substitutionsmulighederne er rige. Klienter kan få juridisk rådgivning af mange andre end advokater. I en M&A-sag kan man f.eks. benytte både advokater, investeringsrådgivere, virksomhedsmæglere, managementkonsulenter, revisorer eller lignende.

 • Rådgivnings- og revisionshuse yder i stor stil juridisk rådgivning. Andre juridiske rådgiveres andel af markedet for juridiske ydelser er på 62 %, og vokser hurtigere end advokaternes.

 • M&A-advokaters profit er lavere end M&A-investeringsrådgivere i banker, men højere end M&A-rådgivere i revisionshuse.

 • Efter dereguleringen i Storbritannien i 2011 er konkurrencen steget på nogle områder, men overordnet set er koncentrationen i markedet på samme niveau som før.

 • Ifølge rundspørge i Danmark er reguleringen på området ikke et problem for at udvide forretningen, vokse og for, at andre kan etablere sig på markedet.

 • Det er uklart, hvilke positive effekter deregulering vil have.

Deregulering kan føre til øgede priser uden øget kvalitet

 • Der er risiko for, at priserne for juridiske ydelser vil stige efter eventuel deregulering. Det skete i Storbritannien, hvor priserne siden dereguleringen i 2011 er steget med 22 %.

 • Der er ingen tegn på, at kvaliteten af juridiske ydelser vil stige ved deregulering.

 • I Storbritannien faldt kvaliteten i årene efter, men er nu på samme niveau som i 2010.

 • Analyser i Danmark har vist, at prisen ikke er afgørende, men derimod specialistviden og kvalitet.

 • Deregulering er ikke lig med lavere priser. Efter dereguleringen af, hvem der kunne eje ejendomsformidlingsvirksomhed, er priserne ikke faldet.

Deregulering vil ikke sikkert give flere eller mere effektive udbydere

 • I Storbritannien er de 100 største advokatvirksomheders markedsandel uændret efter dereguleringen, svarende til 51 % i 2010 til 53 pct. i 2014.

 • Tilvæksten af nye advokatvirksomheder i Storbritannien faldt med 28 pct. fra 1.148 nye virksomheder i 2010 til 835 nye virksomheder i 2014.

 • Det er usikkert, hvorvidt deregulering vil føre til, at advokatvirksomheder kan få adgang til ekstern kapital.