Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet: Fornuftigt fokus på forbrugerrettede konkurrence-tiltag

Advokatrådet ser positivt på justitsministerens udmelding om at gå videre med de initiativer i Konkurrencerådets rapport, der er rettet mod forbrugerne. Det giver mulighed for at styrke konkurrencen og samtidig fastholde retssikkerheden.

I et brev til Folketingets Retsudvalg har justitsminister Nick Hækkerup i fredags meldt ud, at den politiske opfølgning på Konkurrencerådets rapport kommer til at fokusere på rapportens forbrugerrettede initiativer. De øvrige forslag vil man fra politiske side ikke gå videre med, da de ”generelt set tillægger hensynet til retssikkerheden en for beskeden vægt over for hensynet til konkurrencen,” som det hedder i brevet.

I Advokatsamfundet mener generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton, at udmeldingen er udtryk for en fornuftig politisk og samfundsmæssig afvejning af hensynet til konkurrence og borgernes retssikkerhed.

”Vi skal selvfølgelig som branche øge konkurrencen, hvor vi kan. Vi er derfor positive over for at se på initiativerne og på at forbedre forbrugernes møde med advokaterne. Vi synes, at initiativerne peger i den rigtige retning, og at der nu er taget et helt afgørende hensyn til retssikkerheden," siger generalsekretær Andrew Hjuler Crichton.

De initiativer, som ministeren nu går videre med, er, at alle kunder modtager tilbud i fast ’standardskabelon’, før en aftale indgås, at advokatfirmaerne skal oplyse priser på henholdsvis ydelser til standardpris og timepriser på egen hjemmeside, at faste kuratorpaneler udpeges jævnligt, og at tildeling af konkursboer uden aktiver skal ske efter transparente tildelingskriterier, og endelig at konkurrencen om bobestyrerboer skal styrkes.

Der lægges op til, at implementeringen af disse anbefalinger sker i samarbejde mellem blandt andre Justitsministeriet, Erhvervsministeriet, Domstolsstyrelsen, Advokatsamfundet og Danske Advokater. Samtidig skal mulighederne for andre forbrugerrettede tiltag, end dem Konkurrencerådet har foreslået, afsøges med parterne.

”Vi indgår meget gerne i et samarbejde med ministeren og de øvrige parter, hvor vi får set på, hvordan vi på fornuftig vis kan gennemføre de udvalgte initiativer. Der er allerede i dag skrappe regler for, hvordan advokater skal opføre sig i mødet med forbrugerne, og vi synes, at det giver god mening at se på, om vi eksempelvis kan stille flere informationer til rådighed og vejlede bedre, når forbrugerne skal have en advokats hjælp,” siger Andrew Hjuler Crichton.

Fra Advokatsamfundets side har man tidligere advaret kraftigt mod visse af Konkurrencerådets forslag om blandt andet ejerskabsforhold og brugen af advokattitlen, fordi de ville fjerne uafhængigheden for advokater og dermed udvande borgernes retssikkerhed.

”Det er ekstremt vigtigt, at borgere og virksomheder også fremadrettet har mulighed for at gå til fuldstændig uafhængige advokater. Det er en stor styrke i vores retssamfund, som vi er meget tilfredse med, at ministeren har holdt fast i,” siger Andrew Hjuler Crichton.

Se brevet fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/REU/bilag/35/index.htm

For yderligere pressekontakt:
Kommunikations- og pressechef, Rasmus Holm Thomsen 2679-8350