Spring hovednavigationen over
Tilbage

Rettelse: negative renter på klientbankkonti

Nogle pengeinstitutter har indført negative renter på nogle klientbankkonti, og flere påtænker at gøre det samme.

Klientkontovedtægten er ikke til hinder for, at pengeinstitutterne opkræver negative renter af indestående på klientbankkonti, men det er Advokatrådets opfattelse, at pengeinstitutterne ikke har hjemmel til at hæve negative renter direkte fra klientbankkontiene, og at en sådan hævning er i strid med klientkontovedtægten. Advokaten og det pågældende pengeinstitut må derfor indgå en særskilt aftale om, hvordan de negative renter betales.

Advokaten har mulighed for at sende denne omkostning videre til klienten, men skal af egen drift på forhånd oplyse forbrugerklienter om de negative renter, mens erhvervsklienter skal have oplysningerne efter anmodning.

I nyhedsbrevet 9. maj 2018 har Advokatsamfundet ved en fejl givet forkerte informationer om bankernes opkrævning af negative renter. Vi beklager fejlen.