Spring hovednavigationen over

Justitia og Advokatsamfundet sætter i en ny fælles rapport fokus på erhvervslivets retssikkerhed under epidemier og nedlukninger. Samtidig præsenterer rapporten en række anbefalinger til lovmæssige forbedringer af erhvervslivets retssikkerhed.

Da coronapandemien ramte Danmark i marts 2020, fulgte en tid med store udfordringer for det danske samfund og vanskelige politiske afvejninger mellem smittebekæmpelse på den ene side og frihedsrettigheder og retsstatsprincipper på den anden. 

Folketinget vedtog med stor hast en midlertidig epidemilov, der åbnede mulighed for omfattende restriktioner for både borgere og virksomheder. Mens borgernes retssikkerhed og den demokratiske magtbalance blev betydeligt forbedret med den nye langsigtede epidemilov, der trådte i kraft 1. marts 2021, blev spørgsmålene om virksomhedernes ret til kompensation udskudt til senere forhandlinger. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal afgive rapport ved udgangen af 2021. 

Analysen “Erhvervslivets retssikkerhed under næste epidemi” er derfor Justitias og Advokatsamfundets bidrag til debatten om den kommende epidemilovgivning, som skal håndtere virksomhedernes rettigheder i forbindelse med eventuelle kommende epidemier. Analysen kaster blandt andet lys over nogle af de største udfordringer, der har været med de nuværende ordninger, blandt andre det manglende retsgrundlag for erstatning og kompensation (kapitel 3), udfordringer i forbindelse med sagsbehandlingen af kompensationsordningerne (kapitel 4) og problemerne ved den manglende adgang til appel over Erhvervsstyrelsens afgørelser om kompensation (kapitel 5).

Læs rapporten her (pdf)