Spring hovednavigationen over

Presse

Værd at vide om kontakt, omtale af organisationen og pressefotos.

Pressekontakt:

Kommunikations- og pressechef Rasmus Holm Thomsen 2679 8350/ rht@advokatsamfundet.dk 
Kommunikations- og pressekonsulent Camilla Bergsagel Nielsen 2666 8539 / cbn@advokatsamfundet.dk 
Kommunikations- og pressekonsulent Nya Vecht 2764 3906 / nve@advokatsamfundet.dk 
Kommunikationskonsulent Isabel Fluxa Rosado 5219 8255/ ifr@advokatsamfundet.dk 


Pressefotos:

Advokatsamfundet stiller pressefotos af flere af Advokatrådets medlemmer og Advokatsamfundets generalsekretær til rådighed for pressen. Billederne kan frit benyttes i forbindelse med omtale af Advokatrådet og Advokatsamfundet. Find fotos her.


Hvordan skal du som journalist omtale Advokatsamfundet:

Når du som journalist omtaler Advokatsamfundet, Advokatrådet og Advokatnævnet i f.eks. artikler eller indslag, skal du være opmærksom på, at vi er en særlig organisation. Advokatsamfundet er nemlig nedsat ved lov (retsplejeloven) og alle advokater i Danmark har pligt til at være medlem af Advokatsamfundet. Vi er således ikke en brancheorganisation, en fagforening eller en arbejdsgiverorganisation, og advokater har ikke mulighed for at melde sig ud. 

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi har til opgave at føre tilsyn med alle landets advokater og værner om advokaternes uafhængighed og integritet. Derudover uddanner vi advokater på den treårige advokatuddannelse.

Advokatrådet er vores "bestyrelse", som består af advokater og er valgt i landets otte advokatkredse. Gennem rådet stiller vi en række uafhængige eksperter til rådighed for pressen, blandt andet fra rådets forskellige udvalg, heriblandt strafferetsudvalget, skatteretsudvalget og procesretsudvalget.

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klageorgan, som behandler klager over advokater. Nævnet består af et flertal af ikke advokater og har eget formandskab (dommere fra domstolene) og selvstændige medlemmer, der dels vælges i advokatkredsene (9 medlemmer) og dels udpeges af Justitsministeren (9 medlemmer).