Spring hovednavigationen over
Tilbage

Lovinitiativer har styrket Advokatrådets tilsyn

Effekterne af initiativerne fra advokatudspillet ”Øget kontrol og skærpet tilsyn med advokater” fra 2018 er positive, konkluderer Justitsministeriet i en evaluering. Initiativerne har blandt andet medført en ændring af Advokatrådets tilgang til tilsyn.

Advokatrådets tilsyn har fået et løft, efter en lovændring fra 2019 medførte en række ændringer, herunder indførelsen af et risikobaseret tilsyn. Initiativerne, som stammer fra advokatudspillet fra 2018, og som blev indført ved lov året efter, har ifølge en ny evaluering fra Justitsministeriet haft en ”mærkbar og positiv effekt”.

Lovændringen indebar blandt andet, at rådet skulle føre et mere risikobaseret tilsyn med alle advokater og advokatvirksomheder, ligesom tilsynets muligheder for at modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, for eksempel fra domstolene og politi- og anklagemyndigheden, blev styrket.

”Vi arbejder hele tiden på at optimere vores tilsyn, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Ved at ændre tilsynet til at være risikobaseret sørger vi for, at ressourcerne bliver anvendt dér, hvor behovet for en indsats er størst. På den måde er tilsynets effektivitet øget i væsentlig grad,” siger Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton.

Justitsministeriet konkluderer ligeledes, at de initiativer, som har haft til formål at skærpe tilsynet med advokater, har haft en betydelig positiv indvirkning på tilsynets effektivitet.
Med de nye initiativer og lovændringen fik Advokatrådet for eksempel mulighed for som noget helt nyt at nedlægge påstand om en midlertidig eller betinget frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.

”Den betingede frakendelse er en god mulighed for Advokatnævnet for at give advokater, der groft tilsidesætter god advokatskik, en advarsel om, at de befinder sig tæt på en ubetinget frakendelse, og er dermed et nyttigt præventivt redskab, mens den midlertidige frakendelse er et effektivt middel til at sætte ind øjeblikkeligt i de mest alvorlige sager, som vi dog yderst sjældent ser,” forklarer Andrew Hjuler Crichton.
Advokatinitiativerne har også mundet ud i et forbud mod, at forsvarsadvokater giver gaver til deres klienter. Håndhævelsen af dette område er også nu en fast del af Advokatrådets tilsyn.

Justitsministeriets evaluering

Seneste tilsynsrapport fra Advokatrådet  

Det risikobaserede tilsyn:

Advokatrådet har udarbejdet en risikoscoringsmodel, som løbende opdateres med oplysninger fra blandt andet advokaters egne indberetninger, afsagte nævnskendelser, whistleblowerordningen og bekymringshenvendelser.
Det nye risikobaserede tilsyn betyder lige nu, at alle advokater skal have tilsyn mindst hvert 11. år. Advokater, som befinder sig i mellem risikogruppen, får dog tilsyn hvert syvende år, mens advokater i den høje risikogruppe får tilsyn hvert fjerde år. Advokatrådets første målsætning om at føre tilsyn med alle advokater i høj risikogruppe udløber således den 30. juni 2023.