Spring hovednavigationen over
Tilbage

Forhåndsreserverede kursuspladser til advokatfuldmægtige

Efterspørgslen på at komme på advokatuddannelsen er vokset støt de seneste år, hvor der nu er ventelister på mange hold. For at sikre, at pladserne i første række går til de advokatfuldmægtige, som uddannelsen er tiltænkt, forhåndsreserveres der fra 2024 pladser til denne gruppe.

Når der åbnes for tilmelding til kursuslinjer på advokatuddannelsen primo januar 2024 og frem, vil der som noget nyt være forhåndsreserveret pladser til advokatfuldmægtige på de enkelte hold.

I dag søges uddannelsen også af andre jurister for eksempel ansatte ved domstolene, anklagemyndigheden og andre offentlige myndigheder, og det presser de i forvejen efterspurgte pladser. På den baggrund har Justitsministeriets Kursusudvalg besluttet, at der kan reserveres 46 pladser pr. kursuslinje til advokatfuldmægtige.

”Uddannelsen er først og fremmest oprettet for at kunne give de advokatfuldmægtige det teoretiske fundament, som de også skal eksamineres i, for at kunne blive advokater. Vi har over længere tid set et pres på tilmeldingerne, ikke mindst også fra andre grupper end advokatfuldmægtige, og derfor indføres nu en egentlig fordeling af pladserne, så advokatfuldmægtige lidt nemmere og måske lidt tidligere kan få den plads, som de har behov for,” siger Charlotte Bruun Windahl, fagleder i Advokatsamfundet.

Uddannelsen vil fortsat blive administreret efter et først til mølle-princip. Øvrige jurister kan tilmelde sig eventuelle resterende ledige pladser.

Efterspørgslen på at få en plads på en af advokatuddannelsens kursuslinjer er vokset støt gennem de seneste år. På uddannelsen har der også været oprettet ekstra-hold for at få plads til flere kursister.