Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ekstra kursuslinje skal afhjælpe flaskehalse

Advokatsamfundet har oprettet en ekstra kursuslinje på advokatuddannelsen i foråret 2023 for at følge med efterspørgslen.

En stor interesse for at blive advokat får Advokatsamfundet til at udvide antallet af kursuslinjer på advokatuddannelsen. I stedet for de normale seks kursuslinjer vil der nu være i alt syv kursuslinjer i foråret 2023.

”Ventelisterne til advokatuddannelsen er vokset, og for at nedbringe dem og afhjælpe eventuelle flaskehalse har vi oprettet en ekstra kursuslinje. Vi lytter til efterspørgslen blandt advokaterne og de fuldmægtige, og vi er blevet bekræftet i, at behovet var til stede, da alle nye pladser hurtigt var optaget,” siger Charlotte Bruun Windahl, chefkonsulent i Advokatsamfundet.

Som på de øvrige kursuslinjer er der 50 pladser på den nye kursuslinje, som bliver afholdt i Aarhus på Horisont Hotel & Konference. Pladserne, der blev frigivet d. 17. november, var væk, inden dagen var omme og gik til personer på venteliste efter først-til-mølle-princippet.

Ifølge Charlotte Bruun Windahl vil Advokatsamfundet løbende vurdere, om der er basis for permanent at tilbyde flere kursuslinjer, alt afhængig af hvordan ventelisterne til advokatuddannelsen udvikler sig.

Efterspørgslen på at få en plads på en af advokatuddannelsens kursuslinjer er vokset støt gennem de seneste år. For bare fem år siden afviklede Advokatsamfundet otte kursuslinjer om året, mens antallet de seneste par år har ligget på 12 – seks om foråret og seks om efteråret.

Primo december åbner Advokatsamfundet op for tilmelding til kursuslinjer i efteråret 2023. Det er først muligt at tilmelde sig advokatuddannelsen, når kandidatuddannelsen er afsluttet, og cand.jur.-titlen er endeligt i hus. En kursuslinje består af otte kurser, som er fordelt på 20 undervisningsdage.