Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet nedsætter GDPR-styregruppe

En ny toneangivende GDPR-styregruppe skal det kommende år udarbejde gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokatsamfundet søger i den forbindelse advokater med speciale i GDPR, der har lyst til at indgå i gruppen og være med til at definere, hvordan advokatbranchen bedst indarbejder reglerne.

Advokatrådet har besluttet at nedsætte en GDPR-styregruppe, som skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne.

Beslutningen er truffet, fordi der fortsat vurderes at være behov for råd og vejledning om, hvordan advokater kan indarbejde databeskyttelsesreglerne i deres daglige virke og opgaveløsning.

"Advokatsamfundet oplever ofte, at advokater søger råd og vejledning om, hvordan databeskyttelsesreglerne bedst efterleves, og hvordan dette kan gøres i praksis. Det vil vi gerne forsøge at imødekomme," siger chefkonsulent i Advokatsamfundet, Tim Løvschal.

Gruppen skal identificere de emner, hvor behovet vurderes at være størst. Der vil i den forbindelse også være fokus på samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og god advokatskik samt de advokatetiske regler. Som medlem vil man få indflydelse på, hvordan niveauet lægges i forhold til reglernes indarbejdelse og dermed sætte et aftryk, som får betydning for hele advokatbranchen.

Når emnerne er fundet, vil der blive udarbejdet målrettet og letforståelig information i form af f.eks. FAQ's, guides og gode råd, som vil blive publiceret løbende på bl.a. Advokatsamfundets hjemmeside, i nyhedsbreve, mv.

Gruppen skal desuden udarbejde en opdateret udgave af den nuværende vejledning om advokaters behandling af personoplysninger  

Arbejdet skal så vidt muligt afsluttes inden sommerferien 2024. Sekretariatsfunktionen varetages af Advokatsamfundet. Der afholdes møde i gruppen hvert kvartal à 2-3 timers varighed. Møderne vil som udgangspunkt blive afholdt virtuelt.

Alle advokater med specialistviden inden for GDPR og databeskyttelse kan blive medlem af gruppen. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på ansøgerens faglige kompetencer.

Interesserede advokater bedes senest den 22. maj 2023 sende en e-mail til tll@advokatsamfundet.dk med en kort motivering.