Spring hovednavigationen over
Tilbage

Vigtigt – datoen for advokateksamen ændres til 26. januar 2022

Eksamensdatoen er ændret, da Københavns Universitet skal følge nye retningslinjer som følge af Covid19-pandemien.

Den planlagte advokateksamen den 25. januar 2022 bliver flyttet til onsdag, den 26. januar 2022 kl. 15-18. Eksamen afholdes fortsat på Københavns Universitet, Eksamenshuset, Peter Bangs Vej 36, 2000 Frederiksberg.

Ændringen skyldes, at Advokatsamfundet den 13. januar 2022 har modtaget besked fra Københavns Universitet om, at universitetet skal følge nye retningslinjer som følge af Covid-19-pandemien. De nye retningslinjer omfatter bl.a. øgede pladskrav, øget rengøring, øget udluftning og længere tid mellem forskellige eksamener mv og skal sikre de studerendes tryghed og sikkerhed ved eksamen. Disse retningslinjer gør, at eksamen ikke vil kunne afholdes den 25. januar 2022.

Universitetet kan imidlertid afholde eksamen den 26. januar 2022 i stedet, hvor universitet har oplyst, at de kan opfylde disse retningslinjer. Derfor flyttes eksamen til denne dag. Alternativt ville eksamen være blevet aflyst.

Hvis du er forhindret

Alle tilmeldte er automatisk sikret en plads til eksamen den 26. januar 2022, så hvis man kan deltage i eksamen den 26. januar 2022, skal man ikke foretage dig yderligere, men blot møde op den 26. januar 2022.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i eksamen den 26. januar 2022, kan man senest den 21. januar 2022 afmelde sig eksamen ved e-mail til tilsyn@advokatsamfundet.dk, uden at tilmeldingen tæller som forsøg. Afmelding senere end dette tidspunkt vil tælle som et forsøg. I forhold til sygemelding henvises til sædvanlige regler på

https://www.advokatsamfundet.dk/uddannelse/advokateksamen/

Hvis man på grund af den nye dato ikke har mulighed for at deltage i denne eksamen, kan det oplyses, at næste eksamen forventes afholdt i slutningen af marts 2022, og vil blive annonceret på hjemmesiden, når datoen bliver kendt.

Advokatsamfundet følger myndighedernes og Københavns Universitets retningslinjer, og det forventer vi også, at alle eksaminander gør. Så husk gyldigt/aktivt coronapas og mundbind. Man skal dog ikke bære mundbind, når man sidder til eksamen.

Vi beklager meget de gener, som den sene ændring af datoen måtte medføre, og håber på forståelse for situationen.

Oplysning om ændring af eksamensdagen er tilsendt eksaminanderne.