Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ny næstformand i Advokatnævnet vil trække på advokaterfaringen

PORTRÆT: Den 1. september trådte landsdommer Mogens Heinsen ind på posten som næstformand i Advokatnævnet. Med en fortid som advokat har den erfarne landsdommer set frem til at komme tilbage til arbejdet med de advokatetiske spørgsmål.

I året hvor Mogens Heinsen kunne fejre 20-års jubilæum som dommer ved landsretten i Viborg, fik han samtidig ”drømmebijobbet” som næstformand i Advokatnævnet. Siden 1. september har Mogens Heinsen således kunnet kalde sig næstformand i Advokatnævnet, og er dermed kommet tættere på sin faglige fortid og rødder som advokat.

”Jeg har altid tænkt, at hvis der var en anden ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig ved siden af min dommergerning, så var det at virke i Advokatnævnet. I og med jeg har en fortid som advokat og arbejdet i over ti år som advokat, så synes jeg naturligt, at der er nogle spændende opgaver og et fagfelt, som jeg kender noget til og derfor også rigtig godt kunne tænke mig at arbejde med,” fortæller Mogens Heinsen om jobbet som han er udpeget til.

Mogens Heinsen har endnu ikke været til møder i nævnet, men han er kommet i gang med arbejdet med introduktioner til Advokatnævnets sekretariat og med de første skriftlige forelæggelser.

Mogens Heinsen blev færdig med jura i 1985, og året efter begyndte han som fuldmægtig i Aarhus. Han arbejdede som advokat frem til 2002, herunder de sidste år som partner hos Bech-Bruun. I sin tid som advokat havde Mogens Heinsen særligt sager inden for det erhvervsretlige område, og de godt ti år som advokat har ifølge den tidligere advokat givet ham en faglig ballast og et indblik, som han håber kan komme ham til gavn i nævnsarbejdet.

”Jeg går meget ydmygt ind til opgaven, som jo er at sikre at reglerne bliver påset professionelt og at overskridelser bliver påtalt og sanktioneret. I og med at jeg har tilbragt en stor del af mit professionelle liv i advokatbranchen, tror jeg, at det bliver nemmere at sætte sig ind i problemstillingerne. Da jeg i 2002 var begyndt som dommer, gik der faktisk flere år før jeg for alvor havde ”afvænnet” mig advokat-perspektivet. Så det ligger dybt i mig,” fortæller Mogens Heinsen.

I sin tid som advokat fungerede Mogens Heinsen også som underviser på advokatfuldmægtiguddannelsen i god advokatskik. Selv om reglerne og indblikket ”ligger nogle år tilbage”, som Mogens Heinsen selv udtrykker det, så mener han, at kernen er bevaret.

”Jeg har også virket som voldgiftsdommer i bygge- og anlægssager, og der havde jeg altså ikke synderligt meget baggrundsviden at trække på. Det har jeg her, og selv om jeg givetvis skal læse op på praksis, så er det en verden, som jeg har været en del af, og hvor jeg kender noget til praksis fra virkeligheden. Det tror jeg er godt, og det satser jeg på kommer til at hjælpe mig med at gøre arbejdet så godt som muligt. Derudover mener jeg også, at opgaven minder om dommerembedet i min dagligdag, hvor vi jo skal påse neutralt og professionelt, at reglerne overholdes,” siger Mogens Heinsen om forventningerne til nævns-arbejdet.

Mogens Heinsen bor i Risskov ved Aarhus med sin hustru og et hjemmeboende barn ud af i alt tre børn. Den ældste er trådt i de juridiske fodspor og læser jura, mens den mellemste er trådt i det Mogens Heinsen kalder sine ”germanofile fodspor” med studier i virksomhedskommunikation på tysk.

”Jeg læste et år på universitetet i Heidelberg, hvor jeg fik en LLM, og senere gik jeg faktisk også til en ’Eignungsprüfung’ (egnethedsprøve), så jeg måtte praktisere i Tyskland, hvis jeg ville. Det har jeg nu aldrig gjort, men interessen for Tyskland har hængt ved siden, og vi kan vældig godt lide Tyskland og har været der i ferier og har fulgt med i og været optaget af tyske forhold siden da,” siger Mogens Heinsen.  

Mogens Heinsen er udpeget som næstformand for nævnet for de kommende seks år, og han bliver en del af nævnets formandskab, der foruden Mogens Heinsen består af næstformand Ole Høyer, dommer ved retten i Aalborg, og formand og højesteretsdommer Kurt Rasmussen.