Spring hovednavigationen over
Tilbage

Pilotprojekt: Online-undervisning på advokatuddannelsen

I oktober 2021 gennemfører Advokatsamfundet som et pilotprojekt online-undervisning på to kurser på advokatuddannelsen.

De to kurser er:

2021-B-7 - Klientkonto, hvidvask og forhandling den 11.-13. oktober 2021

2021-P-5 - God Advokatskik II den 25.-27. oktober 2021

I det seneste halvandet år at har det været nødvendigt at flytte en række kurser på advokatuddannelsen på grund af covid-19-pandemien. Justitsministeriets Kursusudvalg vurderede tidligere under pandemien, at kurserne ikke umiddelbart kunne omlægges til online-kurser, da der uden en grundig planlægning var for stor risiko for, at kvaliteten af uddannelsen ville blive forringet. Det blev samtidig besluttet at undersøge mulighederne for eventuel tilpasning til et online format i tilfælde af en ny nedlukning.

På den baggrund har sekretariatet de seneste måneder arbejdet med at udvikle et format til omlægning af udvalgte dele af advokatuddannelsen.

”Det er ikke hensigten at afvikle online-undervisning på advokatuddannelsen som en permanent løsning. Det vil fortsat blive prioriteret at gennemføre kurser med fysisk fremmøde, hvis det overhovedet er muligt. Pilotprojektet gennemføres alene med henblik på at sikre et alternativ, der kan tages i brug, hvis endnu en nedlukning eller lignende medfører, at det ikke er muligt at afvikle kurser med fysisk fremmøde,” siger Michael Kjær Lauritsen, som er formand for Justitsministeriets Kursusudvalg.

Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i samme læreplan, herunder samme faglige mål, som undervisningen på de tilsvarende kurser med fysisk fremmøde. Dermed sikres det, at kursisterne har samme forudsætninger til eksamen som de kursister, der har deltaget i et kursus med fysisk fremmøde. For at sikre så god kvalitet som muligt på online kurserne, har sekretariatet indgået et samarbejde med en ekstern partner, der bistår med at tilrettelægge undervisningen, og som stiller det nødvendige tekniske udstyr til rådighed.

De tilmeldte kursister på de to kurser har fået besked om ændringen til online-undervisning og vil modtage info om praktiske forhold i god tid inden kursusstart. Advokatsamfundet ser frem til at kunne tilbyde nogle udbytterige dage med online-undervisning.