Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opslag: Advokatsamfundet søger advokater til at bistå Advokatnævnet

Advokatnævnet bistås normalt af faste advokater, hvis nævnets kendelse indbringes for retten af den indklagede advokat. Advokatsamfundet søger hermed nogle advokater til at bistå Advokatnævnet i disse sager med tiltræden 1. april 2022.

Sagerne behandles som udgangspunkt ved byretterne som 1. instans og vil sædvanligvis blive fordelt blandt nævnets faste advokater efter geografiske hensyn. Advokatnævnets faste advokater udfærdiger processkrifter og gennemfører hovedforhandlingen i tæt samarbejde med Advokatnævnets sekretariat. Hvervet forudsætter solid procedureerfaring samt kendskab til og interesse for faget ”god advokatskik”.

Hvervet som Advokatnævnets faste advokat honoreres efter nærmere aftale.

Ansøgning om antagelse som fast advokat for Advokatnævnet sendes til Advokatsamfundet: Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller pr. e-mail: hr@advokatsamfundet.dk, med mærket ”Advokat til Advokatnævnet”.

Ansøgningen skal være Advokatsamfundet i hænde senest den 10. januar 2022.

Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til souschef Vibeke Tarpgaard på tlf. 33 96 97 98.