Spring hovednavigationen over

Louise Juul har valgt en karriere som advokat hos Bang / Brorsen & Fogtdal i Nykøbing Falster.

Advokat Louise Juul

Hvorfor har du valgt at være advokat på et mindre kontor uden for storbyen?

Der skete det, der ofte sker, nemlig at jeg blev gravid. I den forbindelse besluttede min daværende kæreste og jeg at flytte fra København til Nykøbing Falster for at komme tættere på min familie. Jeg havde ellers en spændende stilling som jurist i Topdanmark i Ballerup og var overbevist om, at jeg skulle fortsætte i forsikringsbranchen, men efter et års pendlen fandt ud af, at det ikke var foreneligt med mit familieliv at køre til Ballerup hver dag, og derfor begyndte jeg at se efter jobmuligheder på Falster.

Det var ikke en nem beslutning at søge nyt job, men på opfordring fra min familie valgte jeg at blive advokatfuldmægtig og efterfølgende advokat i lokalområdet. Jeg var mest af alt spændt på, om advokatlivet kunne forenes med at have familie, eller om jeg skulle sidde på kontoret til klokken 21-22. Heldigvis har skiftet vist sig at være den bedste karrieremæssige beslutning, jeg nogensinde har truffet, fordi jeg sagtens kan være ambitiøs advokat og samtidig have et godt familieliv.

Jeg var også nervøs for at skulle forlade forsikringsbranchen og droppe min specialisering, for man kan ikke være specialiseret advokat i Nykøbing Falster – det ville blive en kort karriere – men skiftet har åbnet nogle nye døre og en mulighed for at have med forskellige mennesker at gøre og høre deres personlige historier – det er det, jeg værdsætter allermest ved at være advokat.

Hvilke fordele ser du ved at være lokal advokat på et mindre kontor?

Da jeg flyttede hertil, havde jeg ikke en ret stor kontaktflade, men det har jeg fået, og når jeg går i gågaden lørdag formiddag, møder jeg både klienter og samarbejdspartnere – nogle vil gerne tale om en specifik sag, mens andre er søde til blot at hilse. Det betyder, at arbejdsliv og privatliv flyder sammen, og jeg går for eksempel aldrig i Føtex i joggingtøj, men jeg kan godt lide den dimension af at være lokal advokat.

Vi har en flad struktur i firmaet, hvilket betyder, at man i højere grad har fingeren på pulsen i forhold til de beslutninger, der træffes. Samtidig har vi en respektfuld tone over for hinanden, også når vi har rigtig travlt, og der er en mentalitet om, at der skal være plads til at have et godt familieliv ved siden af. Derudover ved jeg, at jeg altid har opbakning oppefra, og det giver en tryghed i forhold til at turde kaste sig ud i nye ting.

Føler du, at du er gået på kompromis?

Nej, for jeg har fundet ud af, at jeg sætter pris på at være generalist, og at det at være advokat handler om meget andet end jura. Som generalist skal man hurtigt kunne omstille sig fra ét retsområde til et andet, og engang imellem får jeg sager, som jeg ikke ved noget om. I de situationer er det en fordel at være lokal advokat, fordi jeg altid kan ringe til en klient eller samarbejdspartner og bede dem om at forklare et begreb eller område – jeg sidder eksempelvis meget med udlejningssager og ved ikke nødvendigvis, hvad en varmeveksler er, men det kender jeg heldigvis andre, der gør. Man skal ikke være for stolt til at kunne se sine egne svagheder.

Hvis jeg skal give et råd til andre, der overvejer at blive lokal advokat, vil jeg sige, at de skal kaste sig ud i det – men de skal samtidig gøre op med sig selv, om de har lyst til at blive genkendt i gågaden eller i supermarkedet, for det bliver de, hvis de arbejder i lokalområdet.

Læs også interview med Christian Pontoppidan, der er advokatfuldmægtig i Nordjylland: Satellitbyer er tæt knyttet til storbyen