Spring hovednavigationen over

2020 blev præget af corona-situationen, hjemmearbejde og gennemførelsen af nævnsmøder, der skulle nytænkes i det omfang, det ikke var muligt at mødes fysisk. Det er lykkedes i kraft af en positiv tilgang, og det har resulteret i, at nævnet er gået ud af 2020 med en stabil drift og en fortsat kort sagsbehandlingstid.

”2020 har af flere grunde været lidt ud over det sædvanlige. Det var året, hvor sagsbehandlingen i nævnet blev digitaliseret, og det blev muligt at indgive klager via en selvbetjeningsløsning på nævnets hjemmeside. Det skete 1. september 2020, hvor nævnets forretningsorden også blev revideret. Erfaringerne med den nye ordning er overordnet meget positive. Brugernes generelle oplevelse er, at systemet er intuitivt og til at gå til. Løsningen vil løbende blive evalueret og videreudviklet, blandt andet på baggrund af brugernes tilbagemeldinger. ”

Sådan skriver formand for Advokatnævnet, Kurt Rasmussen, i forordet til beretning for 2020, hvor han også sætter fokus på corona-situationen.

”Desuden har 2020 været året, hvor vi alle har skullet indrette os på nye måder som følge af corona. Det har blandt andet været nødvendigt for sekretariatets medarbejdere at arbejde hjemme i en betydelig del af året. Hertil kommer, at gennemførelsen af nævnsmøder har skullet nytænkes i det omfang, det ikke var muligt at mødes fysisk. Det er lykkedes i kraft af en positiv tilgang, og det har resulteret i, at nævnet er gået ud af 2020 med en stabil drift og en fortsat kort sagsbehandlingstid.”

Tal fra beretningen viser at sagsbehandlingstiden fortsat er lav, nemlig 4,5 måneder. Der er fortsat flere afsluttede end modtagne sager.

Der blev således afsluttet 1.003 sager i 2020, mens antallet af indkomne sager var 971. At der indkom færre sager i 2020 i forhold til eksempelvis de 1.156 året før har ifølge sekretariatschef, Mette Green van der Ven, ingen entydig forklaring.

"Det kan skyldes coronanedlukning, som førte til færre retssager generelt, og mange af nævnets sager er udløbere af retssager. Det nye klagesagsgebyr på 500 kroner, som blev indført sidste sommer, kan også have haft en indflydelse," siger Mette Green van de Ven.

Læs mere i Advokatnævnets beretning 2020