Spring hovednavigationen over

Leder: Et nødsignal fra retsstaten?

Publiceret: 1. december 2023

Martin Lavesen formand for Advokatrådet

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Af Martin Lavesen, formand for Advokatrådet

Hvordan måler man en retsstats formåen? Det er et svært spørgsmål. Retsstaten er et komplekst begreb, som man ikke ’bare lige’ får en bundlinje ud af. Det kan ikke sættes på formel, og det står i modsætning til opgørelse af BNP, statsgæld eller for den sags skyld julesalget.

I Advokatrådet har vi ikke desto mindre gjort et forsøg. Det har vi gjort ved at gennemføre en omfattende spørgeskema-analyse med svar fra 2.000 borgere, 400 virksomheder og 1.001 advokater. Alle grupper er blevet spurgt til oplevelser, holdninger og erfaringer – og svarene er interessante.

Helt overordnet kan vi se, at vi i advokatstanden er mere bekymrede for udviklingen i retsstaten, end borgere og virksomheder er. Den borger, der aldrig har mødt retssystemet eller haft en sag, har da heller ikke det store erfaringsgrundlag at svare ud fra, så det er måske ikke så underligt.

Anderledes er det for vores egen stand, hvor vi på daglig vis er tæt på klienter og systemerne. Derfor tillader jeg mig at tillægge advokaternes svar lidt større vægt. Blandt advokaterne tilkendegiver 61 procent, at vi i vores retssamfund står et dårligere sted nu, end vi gjorde for tre år siden. Forklaringerne: Lange ventetider, hastelovgivning, nordisk rekord i varetægtsfængslinger, sagsbehandlingsfejl hos myndigheder og meget andet.

I Advokatrådet deler vi flertallets bekymringer. Vi er ikke i bakgear, og vi er heller ikke på vej ud over kanten i vores retsstat, men de anførte problemer er reelle og alvorlige – og noget, som vi skal have løst med vores politikere og myndigheder.

For eksempel er det kun hver tredje borger, der har tillid til, at kommunerne overholder lovgivningen. Samtidig har et flertal af borgere ikke problemer med kameraovervågning i det offentlige rum, ligeledes syntes dataovervågning heller ikke at vække den store bekymring. Paradoksalt vil nogle mene. 

Analysen er offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside, så alle kan dykke ned i tallene. Den er også omdrejningspunktet i temaet her i Advokaten. Der er tankevækkende pointer både i analysen og hos de eksperter, der søger at forklare tendenserne, så alle kan læse med og bedømme selv.

Selv om der ikke er et nøgletal for retsstaten, kan en retsstat måske alligevel måles på dens evne til at løse de udfordringer, som opstår. I Advokatrådet ønsker vi derfor at gøre Retssikkerhedsanalysen til en årlig tilbagevendende begivenhed. Så vi kan sammenligne svarene og følge udviklingen og dermed kan fange de nødsignaler, der måtte komme, og sætte målrettet ind i arbejdet for at sikre et velfungerende retssamfund.