Spring hovednavigationen over

2022 Advokaten 4 Kort Nyt

Publiceret: 22. november 2022

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

KORT NYT

 

Ny rapport fra Advokatrådet: Det kræver 1,4 mia. at få ventetid til retten ned

Hvis sagsbehandlingstiden hos domstolene skal ned på et acceptabelt niveau, vil det kræve 1.4 mia. kr. i ekstra finansiering frem mod 2030. Det fastslår en ny rapport, som Advokatrådet har fået udarbejdet hos Copenhagen Economics. Rapporten konkluderer, at uden ekstra midler risikerer sagsbehandlingstiden at ramme fire år, og derfor opfordrer Advokatrådet politikerne til at tage ansvar for at løfte domstolenes økonomi hurtigst muligt.
”Ventetiderne har udviklet sig til tidens største retssikkerhedsmæssige problem. Retssikkerhed er også ret til tiden, og når klienter dagligt oplever, at de ikke kan få taget hånd om deres problemer, så skal der gøres noget ud over lappeløsninger og små ekstrabevillinger, der hverken gør til eller fra,” siger formand for Advokatrådet, Martin Lavesen.
Formanden for Advokatrådets procesretsudvalg, Nikolaj Linneballe istemmer:
”Hvis vi ikke kommer i gang nu, og vi ikke øger finansieringen til domstolene, så vil sagsbehandlingstiderne i de civile sager eksplodere. Spørgsmålet er simpelthen, hvor længe man skal vente på at få sit liv tilbage? Forsinket retfærdighed er på sin vis det samme som at blive nægtet retfærdighed.”

1777

Fra dette årstal stammer to bøger, som Advokatsamfundet for nylig modtog fra Det Norske Advokatsamfund. De juridiske værker bærer titlerne Dansk Lehns Ret og Anviisning for en Dansk Jurist og er begge skrevet af Peder Kofod Ancher. Sidstnævnte bog indledes med disse ord: ”Een af de første og største Pligter, der på ligge en Akademisk Lærer, er at vise de Studerende rette Vej.”. Trods en alder på 245 år er bøgerne ikke de ældste i Advokatsamfundets bibliotek. Den ældste bog, som er et juridisk opslagsværk på latin, er fra 1690.

Advokatvagten i tal

Advokatsamfundet har indtil videre modtaget følgende tal for henvendelser til Advokatvagten i løbet af 2022
• Advokatvagten, 9600 Aars, Vesthimmerlands Kommune: blev kontaktet af 54 personer.
• Advokatvagten i Holstebro: blev kontaktet af 119 personer.
• Advokatvagten i Frederikshavn: blev kontaktet af 16 personer.

Vi hører gerne fra flere, indsend tal her: postkasse@advokatsamfundet.dk


Citat:

"Som advokater skal vi blive bedre til at fortælle vores egne historier og minde borgerne om, hvad vi egentlig laver, og hvordan det er til fordel for dem og for samfundet. At være advokat er et højere kald, hvor vi tjener og repræsenterer retssamfundet. Det skal vi altid huske på."

Deborah Enix-Ross, præsident for ABA (American Bar Association)

Opdateret vejledning om advokatundersøgelser

Advokatrådet udgav i efteråret en ny vejledning til advokater og en guide til borgere om advokatundersøgelser. De to udgivelser skal skabe klarere rammer om advokatundersøgelser, og de skal gøre det tydeligt for medvirkende, hvilke rettigheder de har, og hvilken proces de går ind til.
Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Advokatrådet, der undervejs har fået input fra en følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet universiteter, organisationer og fra advokatstanden. Undervejs har der ligeledes været afholdt en åben høring, som var finansieret via støtte fra Dreyers Fond.
Både vejledningen til advokater samt guiden til borgerne kan findes på advokatsamfundet.dk.

Ny vejledning om straffesager

Landsretterne har revideret ”Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne”.
Vejledningen og de gennemførte ændringer har til formål at understøtte korrekt og effektiv behandling af straffesager i landsretterne. Læs blandt andet om præcisering af påstande, særlige frister ved forkyndelse i udlandet og vidneforklaringer ved anvendelse af telekommunikation.
Vejledningen, der finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1. oktober 2022, er tilgængelig på domstol.dk.

FE-sagen

”Vi har en grundlæggende tillid til, at myndighederne behandler sagen efter gældende ret, og at domstolene påser dette, men alene det slør, der i offentligheden er kastet over håndteringen, sammenholdt med den komplette lukkethed, vi selv har mødt, understreger et behov for en grundig undersøgelse fra en uvildig instans, der kan få adgang til sagens fulde oplysninger.”
Martin Lavesen, formand for Advokatrådet og Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet i debatindlæg om FE-sagen i Berlingske 14. september.

Nyt udvalg med Thomas Rørdam i spidsen skal se på ventetider

De fleste er enige om, at domstolene er stærkt udfordrede. Sagsbehandlingstiderne er stigende, bygningssituationen er udfordret, og der er et generelt IT-efterslæb. Justitsministeren har for nylig nedsat et nyt udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen, der skal undersøge mulighederne for effektiviseringer. Det får blandt andet til opgave at se på, hvilke tiltag der kan forbedre borgernes møde med domstolene og nedbringe sagsbehandlingstiderne hos retterne.

Danmark ligger nummer et på retssikkerhedsrangliste

Verdens bedste retsstat er, hvad Danmark for syvende år i træk kan kalde sig, efter at organisationen World Justice Project har rangeret 140 lande i sit årlige ”Rule of Law Index”. På anden- og tredjepladsen i 2022-indekset ligger henholdsvis Norge og Finland, mens bundplaceringen går til Venezuela. Indekset er dog trist læsning, når man kigger på retssikkerheden samlet set, da den er faldende i størstedelen af landene. Den nedadgående tendens har man også kunnet spore de seneste fire år.

2.970

advokater har registreret mindst ét arbejdsområde på Advokatnøglen, men det er langt fra alle arbejdsområder, som er lige hyppigt brugt. Dyrlægers retsforhold og apotekernes retsforhold er blandt de områder, som hver især kun optræder ved en enkelt advokat, mens kun to advokater har registreret eksempelvis kirkeret eller skibsfinansiering som arbejdsområde. Det er muligt for advokater at registrere op til tre arbejdsområder på Advokatnøglen.


ADVOKATERNES FAGFEST 2023

Sæt X i kalenderen
Datoen er på plads, og Advokatsamfundet byder også næste år alle advokater til konference og fest.
Fagfesten finder sted den 10. november 2023 på Villa Copenhagen.