Spring hovednavigationen over

Advokaten 2 2022 Leder: Retssikkerhed skal leveres rettidigt

Publiceret: 8. juni 2022

Af Martin Lavesen, Formand for Advokatrådet

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Af Martin Lavesen, formand for Advokatrådet

I Domstolsstyrelsens årsrapport for 2021 kan det konstateres, at en domsmandssag i gennemsnit tager 7,3 måneder at fuldføre. En nævningesag tager 8 måneder og en almindelig civil sag tager 12,7 måneder at gennemføre ved landets byretter. Ankes sagen, skal der lægges godt 10 måneder til en civilsag og knap otte måneders ekstra sagsbehandlingstid til en straffesag.

Tallene viser sort på hvidt, at ventetider er et problem, der er vokset. De fremhævede tal er endda gennemsnitstal, og for Aarhus byret, som har de længste sagsbehandlingstider, tager det over 28 måneder at afvikle en civil sag. Disse sagsbehandlingstider giver dybe panderynker og bekymringer på vores retssamfunds vegne.  

Der er desværre ikke noget ”breaking news” over denne udfordring. I en rundspørge svarede advokaterne tidligere i år, at ventetid er det største problem for retssikkerheden i Danmark. Advokatrådet, advokater, dommere og andre aktører har gjort opmærksom på problemet igen og igen. Senest har også statsrevisorerne udtalt kritik over de stigende ventetider.

Det er åbenlyst, at vores retssamfund ikke kan være tjent med en sådan udvikling. Retssager griber ofte dybt ind i tilværelsen hos de implicerede. I ventetiden går virksomheder konkurs. I ventetiden kan borgere ikke få anerkendt arbejdsskader. I ventetiden kan børn i konfliktfyldte skilsmisser ikke få afklaret fremtiden. I ventetiden risikerer ofre at møde deres overfaldsmand på gaden. I ventetiden ender varetægtsfængslede med at sidde længere tid, end de får dom til. Det er dybt problematisk.

Derfor er det tiltrængt, at der nu fra politisk hold sendes signaler om, at domstolene skal have en alvorlig økonomisk indsprøjtning i den forestående flerårsaftale. Der er lagt op til, at det i år ikke ”bare” bliver en administrativ aftale mellem ministerierne og Domstolsstyrelsen, men i stedet en regulær politisk drøftelse og forhandling. Det er nødvendigt, da der er brug for politiske drøftelser og nye kloge bud på løsninger – ud over en (stor) pose penge – samtidig med, at der naturligvis holdes godt og grundigt fast i domstolenes uafhængighed.

I dette nummer af Advokaten har vi talt med retspræsidenter og erfarne procesretsadvokater, som kommer med deres bud på, hvad der skal til – det kan vores folkevalgte politikere lade sig inspirere af. Vi har også fra Advokatrådets side bidraget med forslag til tiltag til Domstolsstyrelsen, og vi er naturligvis til rådighed for dem, der måtte ønske at høre vores bud på, hvordan vi får bragt sagsbehandlingstiderne i domstolene på ret køl igen.

For advokater er ventetiden ’professionelt ubekvem’ og til tider problematisk i en arbejdsdag. Men for ofre, vidner, anklagede og andre er ventetiderne decideret ødelæggende. Det påvirker tiltroen til vores retssystem. Hvis vi skal bryste os af at være et retssamfund, så skal retterne være et effektivt sted at løse konflikter. Andet kan vi ikke være bekendt.