Spring hovednavigationen over

2021 - Advokaten 3 Interview med Advokatrådets nye formand: Jeg vil favne bredt

Publiceret: 1. september 2021

Hanne Hauerslev

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Martin Lavesen er aldrig i tvivl om, hvad der er det vigtigste. Familien. Herefter kommer det professionelle liv, der rummer både jobbet som topchef hos DLA Piper og formand for Advokatrådet. To roller, der på mange måder smelter sammen og ligesom familien giver ham energi.

Der er især et ord, der går igen, når man taler med Advokatrådets nye formand: Ordentlighed.

“Hvis du er i tvivl om, hvad ordentlighed er, så tænk på din mor. Hvad ville hun mene om sagen? Eller tænk på, hvad du ville gøre, hvis ingen kiggede på dig. Brug det som pejlemærke, for hvis du gør det, så rammer du aldrig helt skævt.” Sådan lyder det fra Advokatrådets nye formand, Martin Lavesen, der har fået stærke værdier som eksempelvis ordentligheden med sig hjemmefra, og det er da også herfra kimen er blevet lagt til det, han kalder sit foreningsengagement.

“Jeg var 15 år og var et år i Californien som udvekslingsstudent gennem foreningen Youth for Understanding – et ophold, som fik en rigtig stor betydning for mig. Jeg har nemlig stadig tæt kontakt til min værtsfamilie, og desuden kom jeg i gang med det frivillige arbejde. Foreningslivet var lidt af en læringssandkasse for mig. Da jeg kom tilbage til Danmark, var jeg med til at hjælpe de næste udvekslingsstudenter af sted, hvilket førte til, at jeg kom ind i det regionale arbejde og senere blev en del af landsbestyrelsen og formandskabet. Det gav mig både et stærkt netværk, mange venskaber for livet og lysten til at være med til at gøre en forskel,” siger Martin Lavesen, der tilføjer, at når han for alvor er engageret, så bliver han trofast ved.

“Det er fællesskabet med mennesker, der brænder for en sag, der er så givende. Og derfor var jeg også med det samme positiv, da tidligere formand for Advokatrådet Jon Stokholm trak mig ind i det kollegiale arbejde i Advokatsamfundet for mere end 20 år siden. Jeg var ung advokat hos Lind Cadovius, hvor Jon var en af de ledende partnere. Han var, lige fra han blev formand, meget optaget af, at flere unge advokater blev engagerede – i øvrigt noget jeg også selv er i dag, for jeg oplever, at de nye unge jurister er utrolig fagligt velkvalificerede og samtidig kan noget andet og mere i forhold til min egen generation, så der er brug for dem, også i det kollegiale regi.”

Ad den vej kom Martin Lavesen også i gang med at undervise på advokatuddannelsen.

“Og så var jeg ligesom i fuld gang med det kollegiale spor, mødte nye venner og kolleger, og jeg har gennem årene siddet i rigtig mange forskellige udvalg – senest otte år i regel- og tilsynsudvalget. Med tiden bliver det kollegiale arbejde lidt som en symbiose med arbejdet som advokat, for jeg kender jo Advokatsamfundet indefra og de mennesker, der er knyttet til organisationen i en grad, så det er blevet en naturlig del af min karriere. For mig er det en utrolig givende side af arbejdslivet,” siger Martin Lavesen, der da heller ikke var i tvivl, da han efter seks år i Advokatrådet stod over for valget mellem at stoppe efter den faste udløbsperiode eller at kandidere som formand. Han blev formand med en ambition om at være med til at skabe et fælleskab på tværs af faglighed og geografi.

Alle skal kunne se sig selv i fællesskabet

“Jeg vil først og fremmest prøve at favne bredt – fra enkeltmandskontoret i Skagen til den store advokatvirksomhed i København. Advokater er vidt forskellige, men vi har et fælles dna og en titel, som indebærer de samme pligter og rettigheder – men også en stolthed, som jeg gerne vil være med til at underbygge. Vi skal huske på, at vi sammen udgør en profession. Det er utrolig vigtigt, at vi alle kan se os selv i det fællesskab, som vi er en del af, og kan bakke op om Advokatsamfundets fælles stemme. For der er virkelig brug for en stærk og troværdig aktør i det nuværende mediebillede, hvor fokus skifter lynhurtigt, og hvor mange har en holdning til emner, der vedrører advokater. Og der er nok af dagsordener at tage fat på, når det gælder vores kerneområder – retssikkerhed, uafhængighed og advokaters integritet,” forklarer Martin Lavesen, der i sin hidtidige rådsperiode har været engageret i mange forskellige projekter, som har sat deres aftryk i mediebilledet.

“Advokatrådet har jo efter retsplejeloven blandt andet til opgave at holde et vågent øje med retssikkerheden i samfundet, og det giver os mulighed for at sætte fokus på access to justice, som måske ellers kan blive lidt overset eller blive lidt unuanceret behandlet. I de seneste seks år har vi haft projekter om blandt andet retssikkerhed i forvaltningen, i Grønland og inden for Legal Tech. Alle projekter, hvor jeg har oplevet, at medlemmer af rådet og medarbejdere i sekretariatet virkelig har brændt for at få sat vigtige emner på dagsordenen og engageret sig i projektet."

Tillid er bærende for advokaters omdømme

Hvilke dagsordener, det nye Advokatråd skal tage fat på, bliver endeligt fastlagt på rådets strategimøde i september. Men der er emner, som ligger den nye formand særligt på sinde.

“Her under coronakrisen har vi været meget aktive i forbindelse med det pres på retssikkerheden og borgeres frihedsrettigheder, som pandemien har medført. Det er i virkeligheden nok en udvikling, der er startet tidligere, men som er blevet mere tydelig under nedlukningen. Der er behov for at holde et skarpt fokus på, hvilken betydning COVID-19-krisen har haft for retssikkerheden. Det viser blandt andet en undersøgelse, som Advokatsamfundet gennemførte i foråret blandt advokater, hvor 267 svarede. Tre ud af fire mener, at retssikkerheden har været mere udfordret i 2020 under krisen end tidligere. Halvdelen svarer desuden, at retssikkerheden er dårligere i dag, end den var for fem år siden,” siger Martin Lavesen, der også ser et behov for at granske retssikkerheden på skatteområdet.

“Skattestyrelsen har historisk gennemgået adskillige fyringsrunder og omstruktureringer, været igennem en meget uheldig proces med udvikling af IT-systemer, der aldrig er kommet til at virke, og ser desuden ind i flere nye udfordringer. Skattekommissionen er i gang med sin udredning, og det bliver interessant at følge, men der er også et behov for, at Advokatrådet ser på, om myndighedens beføjelser har den rette balance i forhold til borgere og virksomheders rettigheder,” siger Martin Lavesen.

Advokatens omdømme er et andet emne, som Martin Lavesen ser som et af de centrale områder for det nye Advokatråd, og som formand vil han nu sammen med Danske Advokater stå i spidsen for en perspektivanalyse, der er under udarbejdelse. Målet er at skabe større forståelse for advokaters rolle i samfundet, for som han siger, så arbejder advokater i konfliktfyldt farvand og får derfor næppe samme placering på troværdighedsbarometeret som for eksempel jordemødre.

“Tillid er fuldstændig bærende for advokaters omdømme. Som advokat baserer du din relation til klienten på netop tillid, og derfor er det så vigtigt, at vi som branche værner om vores etik. Når det er sagt, så oplever jeg, at professionalismen generelt er meget høj i branchen – uanset om opgaven er køb af en virksomhed eller udarbejdelse af et testamente. Men det er klart, at de dårlige sager om advokater, der kommer frem, også smitter af på alle de advokater, der har styr på reglerne. Advokater, som træder ved siden af, er altid godt stof for pressen, og selvom det kun er en enkelt advokat, der rammer forsiden – ja, så går det ud over branchen som helhed. Derfor er Advokatsamfundets tilsynsmaskine helt central, og den er da også blevet udvidet de seneste to år, sådan at den i dag fremstår mere finmasket end nogensinde,” siger Martin Lavesen, der også lægger vægt på at fortælle de gode historier om advokater.

“Den rolle, som advokater indtager i samfundet, ændrer sig naturligt nok med tiden. Ud over at være retssikkerhedens vogtere, så udvikler advokaters opgaver sig – senest har eksempelvis Folketinget udpeget advokater til at gennemføre undersøgelser, advokater bliver brugt til at udarbejde analyser, og advokater kommer med anbefalinger i sager, hvor kompleksiteten er høj. Det sker ikke bare i Danmark, men på verdensplan, netop fordi advokater har den særlige uafhængighed og integritet, samtidig med at vi har en høj uddannelsesmæssig baggrund. Historierne om de nye opgaver skal vi være bed-re til at fortælle, fordi de også viser, hvor varieret advokatrollen er.”

Det kollegiale arbejde skal være meningsfuldt

På baggrund af egne erfaringer ser Martin Lavesen gerne, at der er flere advokater, der kaster sig ud i det kollegiale arbejde. 

“Men der skal jo være en klar mening med det. Derfor vil jeg også se på, hvad der kan gøre det meningsfuldt at gå ind i det kollegiale arbejde. Vi skal finde ud af, hvad der skal til. Kan vi for eksempel engagere kredsene mere, kan vi skabe et større engagement lokalt – eller skal vi gentænke vores struktur og gøre tingene anderledes. Som det er i dag, har vi jo vores rødder lokalt i de otte kredse. Tillidshverv i kredsene er en vigtig fødekanal til Advokatrådet, men opgaverne i kredsene er i dag begrænsede. Rådet skal gerne afspejle den bredde, som der er blandt advokater – ikke bare geografisk, men også fagligt,” siger Martin Lavesen, der ser frem til en aktiv og udbytterig rådsperiode sammen med det nye Advokatråd. Men hvordan passer det med en stilling som top-leder hos DLA Piper?

“Først og fremmest har jeg fuld opbakning fra mine kompagnoner til at lægge den tid i arbejdet i Advokatrådet, som formandsposten kræver. DLA Piper har en lang historik for at engagere sig kollegialt, og jeg er den femte rådsformand, som kontoret leverer. Selv ser jeg fordele ved at kombinere de to roller. Det giver mig berøring med advokater fra hele landet, og advokatrollen er jo meget netværksdrevet. Det gælder faktisk særligt som managing partner. Kombinationen af rollerne giver mig mulighed for at holde mig opdateret om udviklingen i branchen og være med til at præge den, hvilket forhåbentlig også vil gavne DLA Piper. Mange advokater engagerer sig frivilligt andre steder end i advokatsammenhæng, men jeg har valgt at lægge min energi netop i det kollegiale, og det betyder for mig, at det hele går op i en højere enhed,” siger Martin Lavesen, der på ingen måde som ung advokat har drømt om netop denne post.

“Jeg ville oprindeligt være sportsjournalist, men jeg valgte juraen, da jeg derved ikke brændte nogen broer, og det var et sikkert valg. Det har været en rigtig god beslutning for mig. Jeg har gennem årene fået fantastiske oplevelser fagligt og socialt. Jeg har nok formået at tage imod de chancer, som min karriere har givet mig – et “ja” giver jo flere muligheder end et “nej”. Hvis jeg tilbage i 2000 havde sagt nej til Jon Stokholm, da han foreslog mig at komme med i et udvalg under Advokatrådet eller havde sagt nej til at undervise på advokatuddannelsen i advokatetik med Lars Økjær, så havde jeg nok ikke i dag været formand for Advokatrådet. Det er pudsigt, at der i beslutningsøjeblikket ses at være en tilfældighed i livets valg, men når man ser tilbage, så tegner der sig alligevel en rød tråd.”

Familien vinder altid

Ser man udefra på familien Lavesen, findes her også en rød tråd, nemlig juraen. Martin Lavesen er gift med en jurist, den ældste datter på 20 år læser jura, og det gør hans ældste nevø også.

“Det er åbenbart blevet lidt en familieting. Selvom vi arbejder med meget forskellige vinkler af juraen, så fylder de juridiske diskussioner da efterhånden lidt til familiemiddagene,” siger Martin Lavesen, der kalder sig selv et “meget stort familiemenneske”.

“Det betyder, at jeg aldrig er i tvivl om, hvad der er det vigtigste. Familien vinder altid. Selvom der kan være travlt, vil jeg altid have tid til min familie. Min mor og mine to søstre med familier bor tæt på, og vi er lidt som en italiensk klan. Flere i næste generation af fætre og kusiner har da også valgt at bo i samme ejendom på Nørrebro, nu hvor de er flyttet hjemmefra. Jeg tror, at det blandt andet hænger sammen med, at vi er fælles om nogle stærke værdier, som ud over ordentlighed også er en nysgerrighed og næstekærlighed,” siger Matin Lavesen, der har oplevet, at coronakrisen har givet mere fleksibilitet i arbejdslivet til fordel for familien.

“Pandemien har jo ændret mit rejseliv enormt meget, og det er klart at jeg – ligesom mange andre – har oplevet et andet kvantitativt nærvær med familien, nu hvor mine ofte to ugentlige rejsedage er blevet erstattet af virtuelle møder. Fremadrettet er hensigten i DLA Piper, at i hvert fald hvert andet fysiske møde i udlandet forventes at blive virtuelt, og vi vil se på, om det i hvert enkelt tilfælde er nødvendigt at rejse, også af hensyn til klimaet. Men når det er sagt, så har situationen også været en øjenåbner for, hvor meget det sociale aspekt af arbejdslivet betyder. Fokus på at fastholde sociale relationer er blevet mere vigtigt. For når man sidder til møde foran skærmen, kan man ikke mærke hinanden på samme måde, som når man er i samme rum. Derfor vil vi både på vores kontor i Aarhus og i København prøve at understøtte fællesskabet mere. Det samme kommer også til at ske i Advokatsamfundet. Det vil jeg helt sikkert arbejde for som formand.” 

 

MARTIN LAVESEN

Advokat, formand for Advokatrådet, og er som managing partner ansvarlig for den daglige ledelse af DLA Piper Denmark. Martin Lavesen har været managing partner siden 2017. Martin Lavesen har været engageret i det kollegiale arbejde siden 2000, hvor han første gang blev medlem af Advokatrådets udvalg for unge advokater. Han har været medlem af Advokatrådet siden 2015 og har blandt andet været formand for regel- og tilsynsudvalget 2015-2021. Underviser på advokatuddannelsen og er forfatter til flere bøger, blandt andet til den kommenterede udgave af De Advokatetiske Regler sammen med advokat, fagchef i Advokatsamfundet, Lars Økjær Jørgensen. Som advokat rådgiver Martin Lavesen kunder inden for alle områder af immaterialretten med særligt fokus på kontrakter. Han har i mere end 25 år repræsenteret danske og internationale virksomheder i alle sektorer, men især inden for de teknologitunge brancher, herunder life sciences. Ud over at være engageret i det kollegiale arbejde er han en del af formandskabet for Pressenævnet og medlem af repræsentantskabet på Københavns Universitet. Han er censor på jurauddannelsen og medlem af flere udvalg i Dansk Industri, blandt andet om diversitet og mangfoldighed.
Privat er Martin Lavesen gift med Inger Holse Lavesen, som også er jurist og sektionschef i Center for HR i Region Hovedstaden. Sammen har de tre døtre, hvoraf den ældste læser jura, den midterste er på udvekslingsophold i Canada, og den yngste er en meget aktiv tennisspiller. Familien bor i Humlebæk, hvor Martin Lavesen også er vokset op.