Spring hovednavigationen over

2021 Advokaten 2 Ingen pludselige skattekrav

Publiceret: 3. juni 2021

Tine Østergård

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Skatteminister Morten Bødskov har anmodet Skattelovrådet om at se nærmere på borgeres og virksomheders adgang til at genoptage skatteansættelser på selvangivelsen. Initiativet får ros fra Advokatrådets skatteudvalg, der længe har påpeget manglende retssikkerhed på området.

Skatteydernes retssikkerhed halter, når det gælder genoptagelse af skatteansættelser på selvangivelsen. Det har Advokatrådets skatteudvalg igennem en længere årrække påpeget over for embedsmænd og skiftende skatteministre. Derfor er det glædeligt, at skatteminister Morten Bødskov (S) – som led i en samlet reform af skattekontrollen, der blev fremlagt i foråret 2021 – har anmodet Skattelovrådet om at se nærmere på skatteydernes mulighed for at rette i deres indkomst- eller ejendomsværdiskat efter den ordinære tidsfrist for genoptagelse.

Som det er i dag, kan skatteydere ændre i skatteansættelser tre år tilbage i tiden. Derudover kan skatteansættelser ekstraordinært genoptages flere år tilbage i tiden, hvis borger eller virksomhed efter særlige omstændigheder anmoder om det, eller hvis skattemyndighederne bliver opmærksomme på manglende skatteansættelser og vurderer, at borgeren eller virksomheden forsætligt eller groft uagtsomt har givet forkerte oplysninger.

Reglerne bliver imidlertid ikke anvendt efter hensigten, men til ugunst for skatteyderne, mener Advokatrådets skatteudvalg.

“Formålet med reglen om ekstraordinær genoptagelse af en borgers skatteansættelse er, at reglen skal fungere som retsgaranti for skatteyderne, der bør kunne indrette deres liv i tillid til, at der ikke pludselig kommer et nyt krav fra skattemyndighederne. Men sådan fungerer det ikke i praksis. I dag er det næsten umuligt for borgere og virksomheder at få rettet fejl og mangler i tidligere indkomstår, fordi de ikke kan få medhold i, at der er tale om ekstraordinære situationer. Til sammenligning har skattemyndighederne stort set ubegrænset adgang til at genoptage skatteydernes skatteansættelser tilbage i tiden, fordi det alt andet lige er skattemyndighederne selv, der skal vurdere, om borgeren eller virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt – og det vurderer de sjovt nok ofte, at de har. Så der bliver åbnet en ladeport for at kunne gå tilbage i tiden, og retssikkerhedsgarantien bliver reelt sat ud af kraft,” siger Kim Pedersen, formand for Advokatrådets skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet og fortsætter:

“Ultimativt er det selvfølgelig domstolene, der skal foretage vurderingen, men som praksis har udviklet sig gennem de seneste godt og vel 30 år, er det blevet uhyre let for skattemyndighederne at få genoptaget skatteansættelser tilbage i tiden.”

Der er derfor ifølge Kim Pedersen en ubalance i forhold til ekstraordinært at kunne genoptage skatteansættelser, og den ubalance er både retssikkerhedsmæssig problematisk og særdeles svær at retfærdiggøre over for borgere og virksomheder. Advokatrådets skatteudvalg har løbende fremført problematikken over for embedsmænd og skiftende skatteministre.

“Derfor er det glædeligt, at Skattelovrådet nu skal kigge på reglerne og forskellige løsningsforslag.”

 

SKATTEFORVALTNINGSLOVEN

Mulighederne for at ændre i indkomst- eller ejendomsværdiskat fremgår af skatteforvaltningsloven §§ 26-27.

 

KIM PEDERSEN
Formand for Advokatrådets skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet.