Spring hovednavigationen over

2021 - Advokaten 1 Børn skal ikke straffes for livet

Publiceret: 4. marts 2021

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Unge, der har delt videoer, hvor deres jævnaldrende har sex, bliver straffet unødvendigt længe, når dommen falder. Med en plet på børneattesten risikerer de nemlig at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet.

Tekst Isabel Rosado

En del af de unge, der har fået en plet på både deres straffe- og børneattest var under 18 år, da de delte videoer med såkaldt børnepornografisk indhold. Udover at blive idømt en betinget fængselsstraf på mellem syv og 20 dage, som nogle har fået, og betalt erstatning til ofrene, har de derudover fået en yderligere straf med risiko for en ødelagt fremtid. De bliver nemlig stemplet som pædofile af den notering på børneattesten, der forfølger dem de næste tyve år, og de kan ikke længere få arbejde som for eksempel lærer, pædagog, læge eller andre fag, der involverer arbejde med børn, selvom flere ønsker at uddanne sig til det.

Det er en alt for hård konsekvens, mener Karoline Normann, formand for Advokatrådets strafferetsudvalg.

“Det er klart, at man skal straffes, når man overtræder straffeloven, men med en plet på børneattesten i 20 år fra endelig dom får de unge mennesker en meget hårdere dom end blot straffen og den betingede notering på straffeattesten. Man kunne derimod for eksempel forestille sig et system, hvor man alene kunne få en plet på børneattesten, hvis den sædelighedskriminalitet, som man var dømt for, enten var rettet mod børn under 15 år eller som minimum var rettet mod børn, der var yngre end den dømte. Vi kunne også have et system, som vi allerede kender det i dag fra straffeattesterne, hvor det for eksempel kun bliver tilført børneattesten, hvis man gør det igen inden for tre år,” siger hun og opfordrer til, at politikerne ser nærmere på reglerne og ændrer det, som hun betragter som et klart hul i lovgivningen.

Mennesker i udvikling
Det er den meget omtalte og omfattende Umbrellasag, hvor over 1.000 unge blev sigtet for at have delt en video på de sociale medier af to 15-åri-ge, der havde sex tilbage i 2015, som har dannet præcedens for disse domme. Nogle af sagerne er endnu ikke afgjort, men indtil videre er 334 unge dømt for deling af børnepornografi, og de har dermed fået en plet på børneattesten, der gælder de næste 20 år. Mange af disse unge har haft en drøm om at uddanne sig i et fag, hvor de har med børn at gøre. Den drøm er nu meget langt væk.

“Det er unge mennesker i udvikling. De gør dumme og tankeløse ting i deres ungdom, som så mange andre har gjort det før dem, også før digitalisering og offentliggørelse af eksperimenterende ungdomsliv blev en del af hverdagen. De er ikke pædofile. Jeg har mødt og været forsvarer for flere af de unge, og de er søde og ordentlige mennesker med en alderssvarende seksualitet, og de er meget hårdt ramt af det her. De er ikke farlige for nogen. Alligevel har det haft strengere konsekvenser for dem at dele en video, end en voksen mand vil få, hvis han slår sine eller andres børn eller voldtager et barn over 15 år. Han kan nemlig godt fortsætte med at arbejde som lærer eller pædagog. Det kan de ikke. Er det rimeligt?” spørger Karoline Normann.

Reglerne for, hvornår noget bliver noteret på straffeattesten i forhold til børneattesten er forskellige. Det helt særlige problem består i, at aldersgrænsen for børnepornografi er sat ved 18 år, hvorimod alle de andre sædelighedsforbrydelser forudsætter, at offeret er under 15 år. En 17-årig dreng, der deler en video af en nøgen 16-årig pige, kan derfor få en dom for deling af børneporno, og dermed også en plet på sin børneattest, mens han ikke ville få en plet, hvis han havde voldtaget hende.

“Jeg tror ikke, man har tænkt på det her aspekt, da man lavede loven, så det er man simpelthen nødt til at lave om,” siger Karoline Normann, om end hun understreger, at gerningen selvfølgelig stadig skal have en konsekvens.

“Det er dog et tveægget sværd, og vi skal balancere de to sider, så de unge gerningsmænd både får en straf for at dele børnepornografisk materiale, men også får en fair behandling, der tager højde for, at de selv er børn, så vi ikke samtidig ødelægger deres fremtid.”

Præventiv effekt
Nogle vil mene, at det er rimeligt, at unge må tage konsekvensen med en plet på børneattesten. Karoline Normann er ikke i tvivl om, at Umbrellasagen har haft en almenpræventiv effekt og sat et afskrækkende eksempel over for andre unge, og at sagen har bidraget til en værdsat debat om deling af videoer – også blandt unge og i skolerne. Men det ændrer ikke på, at der nu er en stor gruppe almindelige unge, som har fået ødelagt deres liv på grund af et øjebliks tankeløshed.

“Sagen har sat så mange debatter i gang i hele Danmark, som har taget den til sig som skrækeksempel og en vigtig lære i, hvordan unge skal begå sig. Men man er nødt til også at kigge på proportionaliteten, hvis man ikke vil tabe en hel flok unge på gulvet,” siger Karoline Normann, der ikke er i tvivl: “Man er nødt til at lave reglerne om,” understreger hun.