Spring hovednavigationen over

2020 - Advokaten 3 Leder Et afgørende efterår for retssikkerheden

Publiceret: 4. september 2020

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Dette efterår er rigtig meget på spil for advokater i Danmark, når Konkurrencerådet afleverer deres rapport om konkurrencen i advokatbranchen.


Af Peter Fogh, formand for Advokatrådet

Rapporten skal efterfølgende behandles politisk, og nogle af de centrale spørgsmål, som vil komme til diskussion er, hvem der må eje advokatvirksomhed, og hvem der må kalde sig advokater. Andre rådgivere og brancher øjner forretningsmuligheder og presser på for ændringer af reglerne, så de kan smykke sig med titlen advokat. 

I reglerne om ejerskabet og titlen bor advokatens uafhængighed og nogle  af de grundlæggende retssikkerhedsgarantier for borgerne i vores samfund. Uafhængigheden giver klienterne en garanti for, at advokaten alene repræsenterer èn interesse. I over 100 år har Advokatsamfundet af samme grund arbejdet i retssikkerhedens tjeneste og stået fast på advokaters uafhængighed som et af de afgørende principper for vores virke.

Vi har på det seneste fra Advokatsamfundets side advaret kraftigt mod at lade disse regler udvande udelukkende ud fra et konkurrencehensyn. Det er naturligvis helt legitimt, når politikere vil arbejde for et samfund med høj konkurrence. Vi er selv fortalere for benhård konkurrence, når det foregår på lige vilkår. Hvis andre vil kalde sig advokater, skal de naturligvis leve op til de skrappe krav, der gælder for advokater – ellers hopper kæden af for den retssikkerhed, der bunder i uafhængigheden.

En ny rapport fra Boston Consulting Group, som er beskrevet i dette nummer af Advokaten, og som vi har bedt det internationalt anerkendte konsulenthus udarbejde, opgør markedet for juridiske ydelser til 42 mia. kr., hvoraf advokaterne har 1/3. Resten løses af andre rådgivere, fx revisorer, M&A-rådgivere, konsulenthuse, små private virksomheder, der tilbyder skøder og testamenter, online-tjenester og mange andre. Vi som advokater – uanset om vi er i de store huse eller i mindre virksomheder – oplever dagligt denne konkurrence. Rapporten beskriver også erfaringerne fra England, hvor man deregulerede markedet i 2011. Her er priserne steget med 22 pct., og der er kommet flere interessekonflikter og kasketforvirring.

Når økonomerne i Konkurrencerådet fremlægger deres rapport, kan man være sikker på, at der er større fokus på kroner og øre end retssikkerhed. For os er det hjerteblod. Det er en del af det grundlæggende DNA for alle os advokater, og derfor kommer vi til at insistere på, at retssikkerheden får plads i debatten.

Der findes allerede mange aktører, som kæmper om markedet i Danmark, og det fører ikke nødvendigvis til lavere priser, hvis fx big4-revisionshusene, kapitalfonde og andre kan eje og drive advokatvirksomhed. Derfor skal politikerne tænke sig godt om, hvilke reguleringshåndtag de trækker i til efteråret. Vi vil gøre vores for, at den uafhængige advokat og klienternes høje retssikkerhed ikke ofres på et tvivlsomt økonomisk alter.