Spring hovednavigationen over

2019 - Advokaten 1 Leder - Et århundrede i retssikkerhedens tjeneste

Publiceret: 29. januar 2019

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

100 år efter oprettelse af retsplejeloven er der stadig grund til at hylde og udbrede de værdier og principper, som blev indført med loven.

Af Peter Fogh, formand for Advokatrådet

I år er det 100 år siden, at retsplejeloven trådte i kraft og dermed også 100 år siden, at Advokatsamfundet blev grundlagt.

Der er både i advokatstanden og i det danske samfund som sådan løbet meget vand i åen siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919, og det er derfor et relevant spørgsmål, hvad vores værdier som advokater i praksis betyder her i 2019? Værdier som integritet og retssikkerhed har været grundlaget for vores profession i hele Advokatsamfundets eksistens, og grundlæggende er der tale om to sider af samme sag: Integriteten sikrer, at advokaten er klientens mand og fuldstændig uafhængig af andre interesser. Med andre ord en af grundstenene i borgernes retssikkerhed.

Selv om det vel er de færreste advokater, som i hverdagen tænker nærmere over det ansvar, der følger med integriteten, så betyder det i praksis, at vi er garanter for retssikkerheden i samfundet. Og det er en opgave, som vi tager alvorligt i Advokatrådet. Der er nemlig fortsat et stort behov for at arbejde for bedre retssikkerhed i samfundet – også her i 2019.

Som du kan læse nærmere om i temaet i dette nummer af Advokaten, har vi i Advokatrådet i en årrække arbejdet med projektet Retssikkerhed i Forvaltningen. Det startede med udgivelsen af en rapport, der udpegede nogle af de mest kritiske forhold i borgerens møde med forvaltningen. Både pressen, handicaporganisationer og politikere bakkede op om projektet, og inden for kortere tid havde vi opnået de første resultater i form af en lovændring, som indebærer en vis begrænsning for kommunerne i at tænke økonomi ind i afgørelser på det sociale område.

Nu går vi skridtet videre med et projekt, hvor Advokatrådet sammen med advokat Mads Krøger Pramming prøver en sag ved domstolene vedrørende erstatning for forvaltningens ulovlige afgørelse. Sagen er både vigtig og principiel af den grund, at der ikke har været et økonomisk tab for den familie, der ulovligt fik frataget hjælp. Men der har været store personlige omkostninger for familien, og spørgsmålet er, om det kan udløse en økonomisk erstatning. Det bliver interessant at følge med i sagen, der starter ved Retten i Nykøbing Falster den 4. februar 2019, og vi vil naturligvis informere om udviklingen i sagen i vores medier.

Det er også her, du kan følge med i, hvad der i øvrigt sker i løbet af jubilæumsåret. Først og fremmest er vi i fuld gang med at planlægge årets Advokatmøde. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. og 24. maj, for det bliver en ganske særlig begivenhed, hvor vi håber at kunne samle advokater fra nær og fjern til to dage med faglighed, generalforsamling og et brag af en gallafest i Operaen i København.