Spring hovednavigationen over

2016 - Advokaten 9 Indsats for fremtidssikret lovgivning på skatteområdet

Publiceret: 15. november 2016

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

 

Lovgivningen skal ajourføres, så den passer til den virkelighed, som vi har i morgen og så skal lovgivningen forenkles. På den måde sikres retssikkerheden på skatteområdet. Det mener formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, der har haft sit første møde i Skattelovrådet, som kan få stor betydning for det lovforberedende arbejde.

Tekst: Hanne Hauerslev

“Vi har set eksempler på skatteregler, som har svækket borgernes retssikkerhed. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at vores – må man nok indrømme – ret komplekse skattesystem er så enkelt og gennemskueligt som muligt. Jeg ser det som en klar styrkelse af retssikkerheden, at vi nu får nogle friske øjne til at kigge på reglerne og retssikkerheden generelt.”
Sådan lød det fra skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse i september, da han offentliggjorde beslutningen om nedsættelse af Skattelovrådet.
Ministerens ambition for det arbejde, som Skattelovrådet i den kommende tid skal løfte, falder i rigtig god jord hos formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen. Selv bliver han en del af det nye råd, som foruden formanden, professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen, har seks medlemmer.
- Grunden til, at vi for et år siden fra Skatteudvalgets side bragte ideen op om at revitalisere det tidligere Skattelovråd, var netop, at det er et usædvanlig godt instrument til at forbedre retssikkerheden på skatteområdet, siger Kim Pedersen.
- Vi skal naturligvis levere det, som ministeren og Folketinget ønsker analyseret, og det bliver et spændende arbejde. Det er dog også væsentligt, at vi i Skattelovrådet af egen drift peger på de udfordringer, der findes i skattelovgivningen, og det er jeg sikker på, at der bliver rig mulighed for. Vi er hver især udpeget på baggrund af det, vi står for, og derfor jeg er sikker på, at Skattelovrådet bliver et forum, hvor holdninger til skatteretten og retssikkerheden vil blive grundigt analyseret.

Skattelovrådets første sæson
Med det ny Skattelovråd ser han en unik mulighed for også at gøre en innovativ indsats inden for skattelovgivningen.
- Vi skal have ajourført lovgivningen, så den passer til virkeligheden. Det har vi for eksempel set med Panama-sagen. Derfor er det altafgørende, at lovgivningen er et skridt foran, og at den rammer præcis der, hvor problemerne er, siger Kim Pedersen.
- Skattelovrådet skal i første sæson arbejde med problemstillinger i relation til netop skattely og blandt andet være med til at kortlægge omfanget af ulovlig skatteunddragelse i Danmark ved brug af skattely. I den forbindelse ligger det i kommissoriet for Skattelovrådets indledende arbejde, at vi blandt andet skal se på, om der er behov for en skærpelse af straffen for ulovlig skatteunddragelse og en vurdering af rådgiveransvaret i den forbindelse, siger Kim Pedersen, der selv har erfaring inden for professionsansvar og den særlige del af straffelovgivningen, der angår overtrædelser af skatte- og afgiftslovene.

En forudsigelig skattelovgivning, tak
Også Advokatrådets Skatteudvalg har fokus på borgernes retssikkerhed i det kommende år.
- Først og fremmest handler det om, at skattelovgivningen skal være forudsigelig. I den forbindelse mener vi i udvalget, at de mange forskellige frister i skattelovgivningen kunne trænge til et serviceeftersyn. Det forvirrer borgerne, at vi har et regelsæt, der er ganske komplekst. Derfor vil vi foreslå ministeren, at man gennemanalyserer fristområdet. Det har man faktisk tidligere set på – men der er altså grund til at gøre en indsats igen, sådan at de mange forskellige frister inden for skattelovgivningen kan blive forenklet og til at forstå for alle, siger Kim Pedersen, der også ser frem til samarbejdet med Ombudsmandens nye skattekontor, der åbner i januar.
- Det kan komme til at gøre en forskel for borgerne. I Skatteudvalget er vi allerede i dialog med Ombudsmandens medarbejdere således, at vi i fællesskab kan blive klogere på, hvordan retssikkerheden konkret kan styrkes med dette nye tiltag.
- Folketingets Ombudsmand har altid haft mulighed for at tage skattesager op af egen drift, men med åbning af et Skattekontor kommer der et ekstra skarpt øje på det her område, som vi ser frem til at følge tæt. Det er helt naturligt for os at stille vores ekspertise til rådighed for netop at bidrage til at fremme borgernes retssikkerhed også ad denne vej. Der er behov for, at vi får formidlet spillereglerne for behandling af klagesager hos Ombudsmanden, og hvorledes disse regler spiller sammen med de hidtidige kendte sagsbehandlingsregler i det administrative klagesystem.
Et andet fokusområde for Skatteudvalget er virksomhedernes retssikkerhed.
- Noget af det, som vi vil se på, er driftsomkostninger. Det er et område, hvor der er opstået noget usikkerhed – for hvornår kan en virksomhed for eksempel få fradrag for lønudgifter i forbindelse med for eksempel opkøb af virksomheder. Det skal ikke være domstolene, der skal skabe den klarhed. Kun et lovinitiativ kan stoppe den uklarhed, der er lige nu.
At en indsats nytter, er etableringen af Skattelovrådet ikke det eneste eksempel på. Også omkostningsgodtgørelse for selskaber er genindført. 
- Jeg er sikker på, at en af grundene til, at reglerne er genindført, er Advokatrådets Skatteudvalgs og ikke mindst den tidligere formands arbejde. De nye regler vil være med til at sikre retssikkerheden på skatteområdet, og i det hele taget vil der blive genoprettet en naturlig balance i forhold til de ressourcer, som stat og skatteyder afsætter til at få afklaret spørgsmål – der hvor der ikke kan findes svar i skattelovgivningen.

Kim Pedersen
Advokat, formand for Advokatrådets Skatteudvalg

Advokatrådets Skatteudvalg afholder sammen med Danske Advokater og FSR – danske revisorer, en retssikkerhedskonference på Christiansborg 17. januar. Her vil der blandt andet blive fokus på driftsomkostningsbegrebet. Programmet kan ses på Advokatsamfundet.dk.

Medlemmer af Skattelovrådet

Formand:
Niels Winther-Sørensen, partner hos PwC, dr.jur.

Faste medlemmer:
Jakob Bundgaard, partner hos Corit Advisory og adjungeret professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Christian Bachmann, partner hos DELACOUR Advokatpartnerselskab
Ria Falk, partner hos KPMG
Preben Underbjerg Poulsen, chefrådgiver i Skatteministeriet
Niels Johannesen, lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Kim Pedersen, partner SIRIUS Advokater