Spring hovednavigationen over

2016 - Advokaten 10 - Ivrig debat om det grønlandske retsvæsen

Publiceret: 20. december 2016

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

 

Interessen for at debattere retssikkerhed i Grønland er stor. Det kunne Advokatrådet konstatere, da rapporten Retssikkerhed i Grønland blev præsenteret på et debatmøde i Nuuk. Her var der blandt andet stor anerkendelse fra politisk side.

Tekst: Hanne Hauerslev

Minister for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen Sara Olsvig (IA) startede debatten, da en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet 30. november præsenterede sin nye rapport Retssikkerhed i Grønland ved et debatmøde i Kulturhuset Katuaq i Nuuk. I rapporten peger arbejdsgruppen på flere områder i det grønlandske retssystem, som bør løftes for at styrke borgernes retssikkerhed.
Sara Olsvig takkede Advokatsamfundet for arbejdet med rapporten, og sagde, at hun ville sørge for at have rapporten med i lommen, når hun skulle til møde med Danmarks nye justitsminister, Søren Pape Poulsen.
Et af de punkter, som ivrigt blev debatteret, var kredsdommernes rammevilkår, da velfungerende lægmandsdomstole er helt centrale for borgernes retssikkerhed. I forbindelse med rapportens tilblivelse har arbejdsgruppen talt med en række interessenter, som har peget på, at det faglige niveau generelt ikke er tilfredsstillende. På den baggrund lægger rapporten op til, at det er vigtigt at evaluere den nuværende retskredsstruktur, og at man bør overveje muligheden for at sammenlægge de fire retskredse. Det vil kunne give det nødvendige faglige løft.
Også folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) takkede for en interessant rapport med mange anbefalinger, som hun vil arbejde videre med.
- Det er på tide, at vi politikere på Christiansborg tager teten på dette område, og derfor har jeg allerede bedt om at få et møde med justitsminister Søren Pape Poulsen, og desuden har jeg henvendt mig til Retsudvalget. Der skal presses på politisk for at skabe forandring, og her er det vigtigt, at Grønland står sammen og holder fast i, at der skal sættes ind, sagde hun på debatmødet.
Advokatsamfundets generalsekretær Torben Jensen understregede på mødet, at Advokatrådets opgave er på politisk neutralt grundlag at arbejde for et velfungerende retssamfund. Det gælder også retssamfundet i Grønland.
- Det er grunden til, at vi for et år siden besluttede at tage temperaturen på borgernes retssikkerhed i Grønland. De problemstillinger, som vi peger på i rapporten, mener vi er så alvorlige, at det haster med at handle på dem.


Læs mere
Hvordan fungerer det grønlandske retssystem godt ti år efter, at Den Grønlandske Retsvæsenskommission i 2004 kom med en lang række anbefalinger, som blandt andet resulterede i en ny retsplejelov for landet?
Det spørgsmål har en arbejdsgruppe under Advokatrådet undersøgt i løbet af det seneste år. Rapporten peger blandt andet på, at der bør foretages en evaluering af den nuværende retskredsstruktur, at IT-systemerne ved Grønlands domstole bør opdateres, og at der hurtigst muligt udpeges en landsforsvarer, som kan varetage opgaverne med uddannelse og rådgivning af forsvarerne.

Advokatrådets rapport Retssikkerhed i Grønland kan downloades på Advokatsamfundet.dk.