Spring hovednavigationen over

2015 - Christiansborgklumme

Publiceret: 26. januar 2015

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

 

Indbrud er ikke tyveri

Af Tom Behnke, retsordfører Det konservative Folkeparti

Ifølge Danmarks Statistik er det i årets sidste kvartal, der begås flest indbrud. Det er på denne årstid, at indbrudstyve har kronede dage. Selvom antallet af indbrud de sidste par år er faldende, begås der stadig alt for mange indbrud, og Danmark er stadig det land i Europa med næstflest indbrud per indbygger, kun overgået af Grækenland.
Udsigten til straf spiller tilsyneladende en mindre rolle for indbrudstyvene, men det er måske ikke så underligt endda. I dag bliver indbrud straffet efter tyveriparagraffen, hvor strafferammen er fra bøde og op til et år og seks måneders fængsel. Kun i meget særlige tilfælde, hvor indbruddet for eksempel er udført organiseret og professionelt, er det muligt at give op til seks års fængsel. Hvis det vel at mærke nogensinde lykkes at fange gerningsmanden.
Der er meget, der tyder på, at konsekvenserne fylder meget lidt i tyvenes tanker, når brækjernet hives frem. Eksempelvis fik kun 373 personer i 2012 en ubetinget fængselsstraf som følge af indbrud i et privat hjem. 328 fik betingede domme og 15 blev idømt bøde.
Når disse tal sammenholdes med de i gennemsnit mere end 40.000 årlige anmeldelser, er det tydeligt, at der for det første er behov for flere penge til politiet, så langt flere indbrud opklares. Derfor vil Det Konservative Folkeparti afsætte yderligere 500 millioner til politiet. For det andet er en skærpelse yderst nødvendig, så der i alle tilfælde udmåles ubetingede fængselsstraffe for indbrudstyveri. Det er afgørende, at indbrudstyvene ikke er ligeglade med konsekvenserne af at blive opdaget af politiet. Straffen for indbrud skal have en præventiv effekt og afspejle det fulde gerningsindhold, herunder det personlige overgreb – og ikke blot tabet af ejendele.
Når jeg mener, at indbrud skal straffes hårdere, så er det netop, fordi konsekvenserne af at blive udsat for indbrud er langt alvorligere end bare at miste nogle ejendele. Man mister sin tryghed såvel som tilliden til omverdenen. At krænke vores hjem er for mig en så alvorlig forbrydelse, at det bør og skal straffes hårdere.
Op til seks års fængsel er et godt bud på straffen for at bryde ind og krænke borgernes hjem og privatsfære. En sådan særlig indbrudsparagraf har Tyskland. Her er straffen ti års fængsel for de groveste af slagsen, og sandsynligheden for indbrud langt mindre end i Danmark. Faktisk begås der fire gange så mange indbrud i Danmark per indbygger, som der begås i Tyskland.
I Danmark er strafferammen for indbrud i henhold til dansk straffelov som nævnt fra bøde og op til et år og seks måneders fængsel. Det er jo nærmest til grin. Derfor vil vi se på muligheden for højere straffe. Særligt for personer, der begår indbrud gentagne gange. I Storbritannien gives der eksempelvis minimum tre års fængsel, hvis man for tredje gang bliver taget for indbrud.
Sammenholdt med de skærpelser, der blandt andet blev gennemført i 2011 for så vidt angår indbrud af mere omfattende og organiseret karakter, hvor strafferammen gennemgående blev forhøjet med en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene, vil et krav om, at en dom for indbrudskriminalitet som udgangspunkt bør udløse en ubetinget fængselsstraf, give domstolene mulighed for at udmåle strengere straffe i sager om indbrudskriminalitet.
Det vil forhåbentlig være medvirkende til at knække indbrudskurven yderligere, så vi i fremtiden kan være mere trygge i vores eget hjem.