Spring hovednavigationen over

2013 - Advokaten 9 - Nye regler for digital kommunikation med retterne

Publiceret: 4. november 2013

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon


Af Lise Ravnkilde, advokat

Hold godt øje med Offentlig Digital Post på virk.dk – der kan være brev fra retten.
Domstolsstyrelsen har vedtaget nye retningslinjer for digital kommunikation med retterne, som er trådt i kraft 1. oktober 2013. De væsentligste punkter er:

  • Det kan ikke forventes, at retterne modtager fax.
  • Retterne vil i højere grad benytte sig af digital kommunikation for udgående post – alle firmaer med et cvr-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk pr. 1. november, som retterne vil bruge.
  • Retterne vil både benytte almindelig e-mail og sikker mail afhængig af indholdet i mailen (personfølsomme oplysninger).   
  • Reglerne om original underskrift gælder fortsat, og her skal retten have henvendelsen på papir.

Når du skriver TIL retterne
I de nye retningslinjer har Domstolsstyrelsen anført to kriterier, som er afgørende for, hvordan du kan skrive til retten.

Original underskrift?

Henvendelsen til retten kan kun sendes digitalt, hvis der ikke er krav om original underskrift. Se nærmere i retningslinjerne om, hvornår der som hovedregel kræves en underskrift.

 

Dog kan den digitale post anvendes på samme måde som fax kunne tidligere, hvis det er nødvendigt af hensyn til overholdelsen af en frist, og der følges op med en papirversion.

 

Personfølsomme oplysninger?

Indeholder henvendelsen personfølsomme oplysninger, kan der anvendes almindeligt brev eller sikker digital kommunikation. Det vil sige sikker mail med brug af certifikat eller Offentlig Digital Post via virk.dk.

 

 

Når du får post FRA retterne
Retterne vil af økonomiske årsager benytte digital post i videst muligt omfang i fremtiden. 
Da det er lovpligtigt for alle virksomheder med et cvr-nummer at have en digital postkasse, kan retterne vælge at benytte denne. Den digitale postkasse er sikker, og kan derfor benyttes til både almindelig post og henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger.
Retterne kan også benytte e-mail, og her gælder naturligvis samme regel vedrørende personfølsomme oplysninger: Retten kan kun sende til advokatens eller advokatkontorets mailadresse, hvis det er en sikker mail, altså har tilknyttet certifikat. Ikke-personfølsomme henvendelser kan sendes til advokatens eller kontorets almindelige mail.
Du må derfor forvente, at retten i fremtiden kun sender henvendelser med almindeligt brev, hvis der er tale om personfølsomme oplysninger, og retten ikke kan sende disse sikkert. Da advokatfirmaet imidlertid har pligt til at have Offentlig Digital Post, er det sandsynligt, at retten anvender denne mulighed.

Sikker mailadresse
Advokatsamfundet sender en gang i døgnet opdaterede kontaktoplysninger til Domstolsstyrelsen vedrørende aktive advokater og advokatfirmaer. 
Som en del af denne dataoverførsel oplyser Advokatsamfundet sikker mailadresse til advokaten/firmaet. Hvis du benytter sikker mail, er det derfor vigtigt at informere Advokatsamfundet om mailadressen til sikker mail på samfund@advokatsamfundet.dk.  

Domstolsstyrelsens retningslinjer for digital post findes på www.domstol.dk under ‘Om Danmarks Domstole’ og ‘Digital post’.

Du kan finde vejledning om den digitale postkasse på www.danskeadvokater.dk under ‘Værktøjskassen’.