Spring hovednavigationen over

2011 - Advokaten 8 - 180 graders eftersyn af retssikkerheden

Publiceret: 11. oktober 2011

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Liberal Alliance ønsker at modernisere straffeloven og gennemføre et såkaldt retssikkerhedstjek, der skal styrke borgernes frihedsrettigheder.

Af Simon Emil Ammitzbøll, retsordfører, Liberal Alliance

De seneste år er der sket en udhuling af danskernes retssikkerhed. Den såkaldte Lømmelpakke, der begrænser danskernes mulighed for at forsamles, den øgede overvågning og terrorpakkerne er tydelige eksempler på, at danske politikere tilsyneladende har misforstået retssikkerhedsbegrebet. Retssikkerhed handler i dag alt for sjældent om borgernes sikkerhed over for staten, og alt for ofte om statens sikkerhed over for borgerne. Derfor ønsker vi i Liberal Alliance at gennemføre et såkaldt retssikkerhedstjek – vi vil gennemgå en række eksisterende love grundigt, forholde os kritisk til retssikkerhedens udvikling og fjerne de bestemmelser, der ikke er sagligt begrundet i hensynet til borgernes tryghed og sikkerhed.

Lad os starte med Lømmelpakken, som blev hastet igennem i Folketinget inden klimatopmødet i slutningen af 2010. Nogle få år forinden havde man indført, at borgerne kunne tilbageholdes administrativt i seks timer, hvilket i sig selv er forkert, men med Lømmelpakken blev tilbageholdelsesbeføjelsen udvidet til det dobbelte, stadig uden at mistankekravet i straffelovens anholdelsesbestemmelse er opfyldt. Hvad bliver det næste? At man i løbet af nogle få år kan blive administrativt tilbageholdt i 24 timer? Det er en farlig glidebane, som vi i Liberal Alliance vil have sat en stopper for ved at tilbagerulle Lømmelpakkens indskrænkninger af forsamlingsfriheden, så ellers fredelige demonstranter, som deltager i fuldt lovlige demonstrationer, ikke skal udsættes for den frihedsberøvelse, som demonstranterne under Klimatopmødet blev udsat for, da de i timevis blev administrativt tilbageholdt, fordi politiet frygtede uroligheder.

Udover administrative anholdelser og indskrænkningen i forsamlingsfriheden er overvågningen af borgerne et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem. Ifølge organisationerne Privacy International og Electronic Privacy Information Center er Danmark nu betegnet som et “samfund med udbredt overvågning”. Alene siden 2008 er der blevet solgt 51.006 sikkerhedsovervågningskameraer ifølge SikkerhedsBranchen, som desuden anslår, at der er cirka 350.000 kameraer opsat i Danmark. Det er et kamera for hver 15. dansker – og danskerne overvåges nu mere end englænderne, som ellers hidtil har været kendt som det mest overvågede folk i Europa. I Liberal Alliance vil vi begrænse overvågningen af borgerne i det offentlige rum, ligesom vi vil sikre, at myndighedernes tvangsindgreb over for borgerne underlægges strengere retskrav. En opgørelse fra Cepos viser, at der er 234 love eller bekendtgørelser, der giver myndighederne adgang til tvangsindgreb over for borgerne uden den objektive judicielle garanti, der ligger i en retskendelse. Desuden har logningsbekendtgørelsen pålagt tele- og internetudbydere at foretage en endnu mere omfattende logning af borgernes trafik i den digitale verden. Alt dette er et betydeligt skred i den almindelige danskers retssikkerhed, og en udvikling vi i Liberal Alliance vil kæmpe for at bremse.

Desuden har de materielle bestemmelser i Straffeloven brug for et retssikkerhedstjek og en kritisk revision. Straffeloven er blevet ændret så mange gange, at det er gået ud over lovens systematik og gennemskuelighed. Samtidig er en del af bestemmelserne levn fra en tid, hvor kirken og religionens rolle og placering i samfundet var en helt anden end i dag. Her tænker jeg især på blasfemiparagraffen, der i den grad er med til at begrænse borgernes ytringsfrihed.

Når Folketinget åbner  i oktober, vil Liberal Alliance fortsætte kampen for at få retssikkerheden tilbage på sporet. For det er nu engang sådan, at retssikkerhed handler om at beskytte borgerne mod myndighederne – ikke om at beskytte myndighederne mod borgerne.