Spring hovednavigationen over

2011 - Advokaten 7 - Den skriftlige advokateksamen - gode råd fra censor

Publiceret: 12. september 2011

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Svar på det, du bliver spurgt om, undlad copy-paste og vær opmærksom på spørgsmålenes vægt.

Af Per Buttenschøn, advokat og censor ved advokateksamen

En gruppe på ti advokater er udpeget af Advokatrådet som censorer ved den skriftlige advokateksamen. Eksamen har med juni-eksamen 2011 været afholdt ni gange, og vi har som censorer tilsammen gennemlæst mere end 1.000 opgavebesvarelser. Der deltager fire-seks censorer ved hver eksamen, og vi mødes hver gang for at drøfte besvarelserne og sikre en ensartet bedømmelse. På baggrund af disse drøftelser vil jeg her give nogle få gode råd til eksaminanderne; det kan måske lyde banalt, men vore erfaringer giver alligevel anledning til at pege på disse tre forhold.

Svar på det, der bliver spurgt om
Som censorer kan vi kun give “point” for svar, der relaterer sig direkte til spørgsmålet, og vi kan kun give point for (nogenlunde) fyldestgørende svar. Hvis spørgsmålet lyder “Formuler fem spørgsmål, som advokaten kan stille vidnet”, er det nødvendigt at formulere fem spørgsmål. Hvis spørgsmålet lyder “Har advokaten tilsidesat god advokatskik?” er det nødvendigt at besvarelsen – efter en drøftelse af de relevante momenter – kommer frem til en konklusion på dette spørgsmål; ja eller nej. Lyder spørgsmålet i stedet “Giver forløbet anledning til advokatetiske overvejelser?” er det ikke nødvendigt at konkludere på overvejelserne, men en korrekt konklusion vil ofte indgå i den gode besvarelse. At bevæge sig uden for spørgsmålet vil kun være spild af tid; hvis der står noget rigtigt, kan det ikke give point (det var ikke det, der blev spurgt om) og hvis der står noget forkert, påvirker det ikke det samlede indtryk i en positiv retning.

Undlad copy-paste
Det er tilladt at medbringe alle hjælpemidler til eksamen, også usb-nøgler. Det er tydeligt for os som censorer, når der er kopieret tekst ind i opgavebesvarelsen, som er formuleret hjemmefra. Denne indkopierede tekst vil i sagens natur være af generel karakter og kan ikke forholde sig til den konkrete caseopgave, og vil derfor stort set aldrig løfte besvarelsen. Hvis der indkopieres tekst er det afgørende, at der også svares konkret på spørgsmålet med inddragelse af de forhold i casen, der har betydning for svaret.

Vær opmærksom på spørgsmålenes vægtning
Det fremgår af opgaven, hvordan spørgsmålene vægter i forhold til hinanden, og denne vægtning er naturligvis afgørende i vores bedømmelse. Tag for en sikkerheds skyld udgangspunkt i, at det kan blive nødvendigt at prioritere tiden, og vær sikker på at få besvaret de spørgsmål, der vægter mest.

Læs mere
Da eksamen er bestået/ikke bestået indeholder rettevejledningen til eksamensspørgsmålene en “minimumsbesvarelse” og en “god besvarelse”. En god besvarelse af et spørgsmål kan veje op for en mangelfuld besvarelse af et andet spørgsmål. Læs mere om bedømmelsen på advokatsamfundet.dk under Advokatuddannelsen og Skriftlig eksamen.