Spring hovednavigationen over

2010 - Advokaten 8 - EU’s E-justice portal er gået i luften

Publiceret: 7. marts 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Af Lise-Lotte Skovsager Gümoes, Information Officer, den danske CCBE delegation

På et møde i Det Europæiske Råd i 2007 blev det under det tyske EU formandskab besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med at fremme “e-justice”, dvs. anvendelse af elektronisk kommunikation og elektroniske redskaber mellem de retlige aktører i medlemsstaterne. Navnlig skulle der arbejdes med at skabe rammerne for etablering af en fælles europæisk e-justice portal på internettet.

Det er tanken med portalen, at den skal være en fælles indgang til medlemsstaternes lovgivning og EU lovgivning, ligesom den skal integrere medlemsstaternes og EU’s internetressourcer med henblik på at lette borgernes og juristernes daglige arbejdsopgaver inden for det europæiske retlige område.

Portalen blev med et halvt års forsinkelse lanceret 16. juli 2010 og findes på www.e-justice.europa.eu. Alle informationer findes på EU’s 22 sprog.

Portalen har fire ’indgange’: Borgere, advokater, virksomheder og dommere. Under hver af disse grupper vil man kunne finde relevant målrettet information om f.eks. retsregler, EU-instrumenter, retssystemer m.v.

En betydning af Danmarks retsforbehold er, at portalen ikke giver oplysninger om retshjælp i Danmark. Dette skyldes, at portalen er opbygget således, at oplysning om retshjælp gives via et link til siden for Europæisk Retligt Netværk for civil- og handelssager (oprettet ved rådsbeslutning 2001/470/EC), som Danmark ikke deltager i. Mange øvrige oplysninger på portalen er opbygget på samme måde, hvorfor det er begrænset, hvilken information der kan opnås om Danmark via portalen, mens der kan findes megen relevant information om de øvrige EU lande. Danske borgere vil derfor være bedre hjulpet nu end tidligere i relation til let tilgængelig information om retlige forhold i andre EU lande.

I forbindelse med lanceringen af portalen var et af hovedtemaerne i pressemeddelelserne m.v. sidens anvisninger på, hvordan man kan finde en advokat, uanset hvor i EU man har behov for en advokat.

Portalen indeholder aktuelt et link til CCBE’s hjemmesides afsnit om “Find a lawyer”, som igen linker videre til de nationale advokatnøgler.

Igennem CCBE er Advokatsamfundet på flere måder involveret i videreudviklingen af portalen.

For eksempel deltager Advokatsamfundet sammen med 12 andre lande i et pilot-projekt under EU-Kommissionen med henblik på at udvikle en egentlig fælleseuropæisk Advokatnøgle til portalen. På baggrund af en udbudsrunde i CCBE regi er det danske firma Interconnect valgt som dem, der skal udvikle løsningen.

Medlem af Advokatrådet, advokat Hanne Rahbæk, er endvidere antaget af CCBE til at udarbejde de fakta ark om ofres og tiltaltes rettigheder i Danmark, som senere vil blive posteret på portalen.

Den videre udvikling af portalen følges nøje af CCBE og det er i skrivende stund ikke utænkeligt, at den med tiden også kan gå hen at blive en kilde til at finde relevant efteruddannelse af betydning for skabelsen af en fælles europæisk retskultur, hvilket er en af målsætningerne bag EU’s arbejdsprogram for det retlige område i det kommende år – det såkaldte Stockholmprogram.

Pressemeddelelse
“EU Justice Commissioner Viviane Reding and Belgian Justice Minister Stefaan de Clerck today launched a new website called e-Justice.
The site gives information in all of the EU’s 22 languages about the 27 member states’ justice systems and how to find legal help when you need it, wherever you happen to be in the EU.
Project Manager Alexander Ivantchev said:
“One of the functionalities we provide is the ability to find a lawyer, regardless of the member state where people might need one: for example, we provide information here on the definition of a lawyer and a link to a tool to find a lawyer on a national level.”
So, if a rented holiday villa turns out to be unfinished, or a dress that was ordered by post is never delivered, or someone wants to set up a business abroad, now more than ever, EU citizens will know where to get information and, if necessary, a lawyer.”
Copyright © 2010 euronews
Visning af https://e-justice.europa.eu/home.do?lang=da&action=home