Spring hovednavigationen over

2010 - Advokaten 3 - Undskyldte landsretten da Jønke blev frifundet?

Publiceret: 20. februar 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Hells Angels-rockeren Jørn “Jønke” Nielsen blev frifundet i både by- og landsret. Men frifindelserne var knebne. Den pointe traver Østre Landsret i en pressemeddelelse alt for meget rundt i og undskylder nærmest, mener hans forsvarer, Michael Juul Eriksen.

Af Nis Nicolaisen, journalist

Det skorter sjældent på omtale i medierne, når den kendte talsmand for Hells Angels, Jørn “Jønke” Nielsen er involveret i en retssag.
Heller ikke da rockeren i Østre Landsret sidste efterår blev frikendt for knivstikkeri. Ganske i tråd med domstolenes mediepolitik udarbejdede Østre Landsrets dommere en pressemeddelelse, da afgørelsen var faldet.
Frifindelsen skete med knebent flertal.
Dommerne i begge instanser ønskede at dømme Jønke. Men i Østre Landsret manglede der kun en stemme blandt nævningene til at opfylde kravet om minimum seks fældende stemmer ud af de ni nævninge i sagen. Derfor blev han frifundet for at have overskredet grænserne for lovligt nødværge.
Den omstændighed blev fremhævet i landsrettens tekst til pressen.
Michael Juul Eriksen var Jønkes forsvarer i sagen. Han mener, at ordvalg og fokus i pressemeddelelsen bar præg af dommernes frustration, fordi man udpenslede afstemningsreglerne, men ikke årsagen til frifindelsen efter reglerne om nødværge.
- Det springer i øjnene, at dommerne nærmest undskylder, at det ikke lykkedes at få dømt Jønke, underforstået det burde han have været. Det er svært at læse på anden måde. Det handler jo trods alt om, at han blev frifundet. Så for ham føles det krænkende, at dommerne undskylder, at de ikke kunne dømme ham på grund af teknikaliteter, siger Michael Juul Eriksen.
Pressekontaktdommer Michael Lerche, Østre Landsret, mener ikke, at man kan bebrejde de dommere, der stod for pressemeddelelsen, at de fremhævede frifindelsen som følge af en særlig regel i retsplejeloven. Man går helt galt i byen, hvis man tror, at Jønke bliver stemplet eller dømt i pressemeddelelsen, forklarer Michael Lerche.

Uskyldsformodning på prøve
Michael Juul Eriksen fastholder, at domstolens udmelding til pressen var problematisk:
Pressemeddelelsen var præget af, at der var følelser på spil og utilfredshed med resultatet blandt dommerne, mener han.
- Derfor skal man ikke forsøge at få offentligheden med på at være forargede. Det er ikke rimeligt, at man bruger pressekontakten på den måde, siger Michael Juul Eriksen.
I pressemeddelelsen nævner man, at som følge af afstemningsreglerne, var det ikke tilstrækkeligt til at finde tiltalte skyldig.
Professor Eva Smith ved Københavns Universitet mener, at pressemeddelelsen kunne virke som en stempling.
- Hvis en person er frifundet, skal han fremstilles som frifundet. Pressemeddelelsen giver det indtryk, at frifindelsen kun skyldtes nogle lidt underlige regler. Når det drejer sig om en frifindelse, er der ingen grund til at nævne stemmefordelingen. Det er betænkeligt, fordi det retter en vis tvivl om, hvorvidt resultatet var rigtigt. Det er specielt upassende, når en person er frifundet af en domstol, siger Eva Smith.

I mediernes søgelys
Der var flere journalister, der selv med pressemeddelelsen i hånden ikke forstod, at den tiltalte blev frifundet, når der reelt var flertal for hans skyld.
Derfor lå der for pressekontaktdommer Michael Lerche en stor forklaringsopgave i forhold til pressen.
Michael Lerche forklarer, at man i stedet kunne have konstateret, at den tiltalte blev frifundet. Men at en sådan oplysning alene ikke ville have oplyst sagen særligt informativt. Det skyldes blandt andet den offentlige polemik, der gik forud. Fordi pressen intenst refererede byrettens 3-3 afgørelse, ville det efter Michael Lerches opfattelse være forkert ikke at specificere den tætte stemmefordeling i landsretten.
Michael Juul Eriksen mener, at landsretten gjorde et stort nummer ud af at forklare, hvorfor dommerne med nærmest matematisk præcision ikke fik dømt Jønke.
- Hvis man har en 2-1 afgørelse og den tiltalte frifindes, siger dommerne heller ikke, “det lykkedes desværre ikke at dømme, fordi der kun var en dommer, der ville dømme.”

Sjældent pure frifundet
Pressekontaktdommer Michael Lerche fremhæver, at der ikke står i nogen lov, at man er pure frifundet. Der står, at man kan frifindes, og at en dissens skal gengives i dommen.
Han nævner også, at hvis der kun havde været en enkelt afvigende opfattelse hos en dommer eller nævning, er det muligt, at man ikke havde nævnt den stemme i pressemeddelelsen. Og fortæller videre, at hvis du vinder en sag i Højesteret med dissensen 3-2 eller 4-3, siger du heller ikke, at den her afgørelse for vinderen ikke er så meget værd, fordi der kun var en ekstra stemme for flertal.
Har der været tvivl, fortæller man også det i en dom. Der var også et hensyn til ham, der angreb med en kniv, at fortælle der var tvivl, oplyser pressekontaktdommer Michael Lerche.
Michael Juul Eriksen mener ikke, at man kan operere med forskellige grader af frifindelse.
- Er man frifundet, er man frifundet. Det er også en af grundene til, at jeg synes, at de her pressemeddelelser er uheldige. Præmisserne i en straffesag er som regel ikke lange, så de fleste kan forstå dem uden et ekstra filter, forklarer Michael Juul Eriksen, og opfordrer domstolene til i fremtiden at offentliggøre deres domme på nettet i stedet for.
Skyldsspørgsmålet i sagen mod Jørn “Jønke” Nielsen behandles i maj måned af Højesteret.