Spring hovednavigationen over

Portræt: "Jeg har siddet i rum, som jeg aldrig havde forestillet mig"

Publiceret: 27. april 2023

Tekst: Camilla Bergsagel Nielsen
Foto: Jeppe Carlsen

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Efter seks år fyldt med udenrigspolitik, statsbesøg og diplomati er Simon Thorup Trier atter advokat. Årene væk fra advokatgerningen har blandt andet budt på et længere ophold i USA med familien, mens han arbejdede på den danske ambassade. Det har ifølge ham selv givet en bred horisont og indsigt, som er nyttig i arbejdet med komplekse og internationale retssager.

Advokat Simon Thorup Trier

Før Simon Thorup Trier begyndte at læse jura, overvejede han at læse statskundskab i stedet. ”Jeg tror, at valget faldt på jura pga. den store umiddelbare impact, man som advokat har på de sager, man beskæftiger sig med.” Foto: Jeppe Carlsen

Ordene og deres budskab står fuldstændig tydeligt i Simon Thorup Triers hukommelse. Da han i midten af sine tyvere arbejdede som studentermedhjælper i Højesteret ved siden af jurastudiet, var han til et socialt arrangement i Højesteret. Her sagde den daværende højesteretsdommer Thomas Rørdam til ham:

”Det er altid godt at prøve nogle forskellige ting. Der er mange spændende muligheder og veje.”

Sætningen har ligget i Simon Thorup Triers baghoved lige siden.

”Det gjorde indtryk, og jeg er enig i, at juraen kan føre én i mange forskellige spændende retninger. Det kan være en god idé at prøve nogle ting af for at finde ud af, hvad man bedst kan lide, så man ikke senere kommer til at ærgre sig over noget, man ikke fik prøvet,” siger Simon Thorup Trier.

For hans eget vedkommende er han er glad for at have ”taget nogle sving på vejen”, som han selv udtrykker det.

”Jeg har fået en bred horisont og har fået et unikt indblik i udenrigspolitik og geopolitik på øverste niveau. Jeg har siddet i rum, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg ville komme til at sidde i,” siger Simon Thorup Trier, som i februar startede som advokat hos Gorrissen Federspiel efter at have deponeret sin advokatbeskikkelse i lidt over seks år.

Så sent som i efteråret 2022 sad han i et sådant rum. Som chefkonsulent i Statsministeriet var han sammen med statsminister Mette Frederiksen på besøg hos den kortest siddende britiske premierminister nogensinde, Liz Truss, til en snak om behovet for samarbejde på bagkant af sabotagen på Nord Stream-rørledningerne.

”Da der blev serveret drikkevarer, tænkte jeg, at det var ærgerligt at få serveret kaffe, når nu man befandt sig i Downing Street No. 10, som virkelig var en stor oplevelse for mig. Derfor spurgte jeg, om jeg ikke måtte få lov at få en kop te i stedet. Det viste sig, at det var te – bare en meget sort te,” fortæller Simon Thorup Trier.

Han føler sig privilegeret over at have flere oplevelser som denne i bagagen fra den tid, hvor han arbejdede i Statsministeriet og før det i Udenrigsministeriet.

Det var noget helt særligt at være med til at tjene sit land.

Simon Thorup Trier

Advokat

Simon Thorup Triers første job i Udenrigsministeriet var som fuldmægtig i Juridisk Tjeneste. Her arbejdede han blandt andet i en længere periode med Nord Stream 2-rørledningen, inden den blev bygget. Som en del af en tværministeriel arbejdsgruppe arbejdede han på at udarbejde en lovhjemmel, der skulle give Danmark mulighed for at sige nej til projekter som Nord Stream 2-projektet inden for dansk søterritorium, hvis projektet var uforeneligt med de danske udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. Kort fortalt endte selskabet bag rørledningen af forskellige grunde med at ansøge om en ny linjeføring uden for dansk søterritorium, som blev godkendt, så den nye lovhjemmel blev ikke anvendt i den forbindelse.

”Det er meget spændende at være med til at føre udenrigspolitik. Det var noget helt særligt at være med til at tjene sit land og prøve at gøre det, som er i alles bedste interesse. Også de situationer, hvor jeg har siddet i EU eller FN for at afgive et indlæg på vegne af Danmark, eller når jeg har været med til at gennemføre store udenrigspolitiske taler eller besøg, har jeg oplevet det som noget helt særligt,” siger Simon Thorup Trier, som efter to år og otte måneder som fuldmægtig i Udenrigsministeriet flyttede med sin kone og første datter til Washington for at arbejde som først specialkonsulent og senere chefkonsulent på den danske ambassade.

Noget af det første, han arbejdede med på ambassaden var at forberede et statsbesøg, hvor den daværende præsident Donald Trump skulle have besøgt Danmark, men det gik i vasken, da Trump aflyste turen i et tweet, efter at Danmark havde afvist at sælge Grønland.

”Arbejdet på ambassaden var meget centreret omkring politik, at dække forskellige politiske områder og begivenheder, for eksempel præsidentvalget i 2020, og at være involveret i forskellige initiativer som ministerbesøg og erhvervsfremstød med danske virksomheder i forbindelse med USA’s grønne investeringer,” fortæller Simon Thorup Trier.

Advokat Simon Thorup Trier

Simon Thorup Trier er det midterste barn i en søskendeflok og var midtbanespiller som ung fodboldspiller. ”Jeg tror, at det har betydning for, at jeg blev tiltrukket af juraen og senere af diplomatiet. Det handler om at finde en rimelig balance. Som midtbanespiller kan man spille både fremad og tilbage, og som den midterste i en søskendeflok har jeg nogen erfaring med samarbejde og konflikthåndtering.” Foto: Jeppe Carlsen

Han kalder sine knap tre år i Washington for et internationalt eventyr, men konstaterer samtidig, at livet som diplomat er en særlig tilværelse – især for den medfølgende familie, fordi man typisk flytter rundt til forskellige lande med intervaller på omkring fire år.

”Det er vigtigt og meningsfuldt arbejde, og der er gode og spændende oplevelser at få ude i verden, men det giver en anden tilværelse og en anden opvækst for børn at leve det liv frem for at gå i samme skole og bo i samme kvarter. Det aspekt fyldte meget i overvejelserne om, hvorvidt tiden var inde til at vende hjem til Danmark,” siger Simon Thorup Trier, som blev far for anden gang til en datter under opholdet i USA.

En samtale med den daværende ambassadør i USA, Lone Wisborg, var også med til at påvirke hans syn på livet i udlandet og på den rette balance mellem arbejde og familie.

Som Simon Thorup Trier husker det, sagde Lone Wisborg til ham:

”Der er kun én rolle, hvori man er uerstattelig, og det er i rollen som forælder.”

”Det betyder meget for mig at være en god far og en god mand. Når man er i udlandet for at arbejde, kan der hurtigt opstå en ubalance, fordi rammen for det hele er, at den ene er på arbejde, mens den anden er med. Jeg har en dygtig og ambitiøs kone, og det har været vigtigt for mig at ramme en balance i, at det også gav mening for hende. Vi har som familie virkelig haft mange store oplevelser, vi altid vil huske, ude, men nu er det også rigtig godt at være hjemme igen, ” siger Simon Thorup Trier.

Efter at være vendt retur til Danmark og til advokatgerningen er det hans oplevelse, at der er sket noget med kulturen på advokatkontorerne.

”For mig virker det som om, at der er kommet en større anerkendelse af, at der skal være en balance mellem arbejde og familie. Hos Gorrissen Federspiel er det min klare opfattelse, at mange prioriterer at komme hjem til aftensmad med familien, uden at det udelukker at være ambitiøs og arbejde på komplekse sager. Så kan man sidde på senere om aftenen, hvis det er nødvendigt. Og der er stor forståelse for ønsker om at kunne hente og bringe eller arbejde hjemmefra pga. syge børn. Jeg har kun mødt imødekommenhed i forhold til de spørgsmål.”

Advokat Simon Thorup Trier

Som advokatfuldmægtig beskæftigede Simon Thorup Trier sig med civile rets- og voldgiftssager, entrepriseret, erhvervsrådgivning og i mindre grad strafferet. Da han blev advokat, kom rets- og voldgiftssager samt procesret - også inden for erhvervsstrafferet, til at fylde endnu mere. Foto: Jeppe Carlsen

Dog skyder han det forbehold ind, at han er tvivl om, hvor meget der skyldes, at kulturen på advokatkontorerne har ændret sig, og hvor meget der kan tilskrives, at han selv bare befinder sig et andet sted i livet.

”Jeg skiftede fra Bruun & Hjejle til Udenrigsministeriet under et år efter fødslen af min første datter, så jeg har ikke rigtig noget at sammenligne med. Ens alder og hvor man er i livet spiller jo også ind i forhold til, hvordan man prioriterer og balancerer sin tid” siger Simon Thorup Trier og uddyber:

”Som ung advokatfuldmægtig eller advokat har man ikke nødvendigvis så mange forpligtelser på hjemmefronten. Så vælger man måske i stedet at blive for at sidde og hygge med kollegaerne over en aftensmad og for så bagefter lige at give den en ekstra skalle på en sag. Det er klart, at de forudsætninger ændrer sig, når man får børn.”

Han sætter selv pris på de skiftende omstændigheder og muligheder:

”Der er mange ting, der skal passe sammen i forhold til, hvilket sted man er i livet. Jeg er glad for at have prøvet flere forskellige ting, som Thomas Rørdam opfordrede til. Det har bestemt givet mig noget perspektiv og en masse erfaring. Det er klart, at jeg så ikke er super specialist på et enkelt område, men i stedet kommer med en bredere erfaring.”

Med til beslutningen om at blive advokat igen ligger også en overvejelse om, hvorvidt der var en udløbsdato for, hvor længe han kunne vente i forhold til ønsket om at komme tilbage blandt nogle af de allerdygtigste advokater.

”Lige inden for det område, jeg beskæftiger mig med, proces og retssager, gør det sig måske en smule mindre gældende, da sagerne ofte er store, komplekse og meget forskellige i substansen. Men at være advokat er et håndværk, og jeg tror alligevel, at det kan have betydning for ens muligheder at være væk i for mange år,” siger Simon Thorup Trier, som bruger ordet ”fedt”, når han skal beskrive, hvordan det er at være tilbage i advokatverdenen.

I dag arbejder han primært med store retssager og nævner, at han lige nu blandt andet sidder med en stor international mediationssag, hvor flere internationale parter er involveret. Selvom Gorrissen Federspiel er en dansk advokatvirksomhed, har mange af sagerne på hans bord et internationalt perspektiv, fordi klienten eller modparten eksempelvis er udenlandsk eller er en dansk virksomhed med udenlandske investorer bag.

”Det er fagligt udfordrende og super spændende, fordi man ofte skal sætte sig ind i nye områder fra sag til sag. Og så nyder jeg ofte samarbejde i teams med andre advokater og advokatfuldmægtige,” siger Simon Thorup Trier.

Også det håndgribelige resultat af sit arbejde er noget, han værdsætter:

”Som advokat er din indflydelse og direkte impact ret tydelig. Ens arbejde har en ret umiddelbar effekt. Du er med til at løse komplekse problemer, løse tvister og nå frem til en rimelig balance. Det retfærdige og rimelige resultat, du som advokat er med til at finde frem til, udgør bestemt et vigtigt formål for mig. Det giver mening i mit arbejde.”

Blå bog

Simon Thorup Trier

  • Simon Thorup Trier har været advokat hos Gorrissen Federspiel siden februar 2023 og er en del af advokatfirmaets procesretsafdeling. Før det arbejdede han som chefkonsulent i Statsministeriet og fra 2019 til 2022 arbejdede han i Udenrigsministeriet på den danske ambassade i Washington først som specialkonsulent og senere som chefkonsulent. Fra 2017 til 2019 arbejdede han som fuldmægtig i Juridisk Tjeneste i Udenrigsministeriet.
  • Er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2012 og var først advokatfuldmægtig hos Nyborg & Rørdam, men skiftede undervejs til Bruun & Hjejle, hvor han også arbejde som advokat i knap to år, efter at han fik sin advokatbeskikkelse i 2015. Har desuden undervist i strafferet og straffeprocesret på Københavns Universitet fra 2012 til 2019 og i folkeret samme sted fra 2018-2019.
  • Simon Thorup Trier er født 5. december 1984, er gift og har to døtre på tre år og syv år.