Spring hovednavigationen over

Hun blev partner som 30-årig, og det takker hun USA-ophold for

Publiceret: 30. maj 2024

Tekst: Camilla Bergsagel Nielsen Foto: Jeppe Carlsen

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

For godt 40 år siden arbejdede Marianne Philip med sin allerførste børsnotering på New York Stock Exchange. Den tidlige advokaterfaring og netværket fra USA fik afgørende betydning for hendes karriere som advokat og senere som bestyrelsesmedlem i toneangivende fonde og selskaber.

Advokat Marianne Philip, Foto: Jeppe Carlsen

I 1987 blev Marianne Philip som 30-årig udnævnt som partner og del af partnerdirektionen i Reumert & Partnere, og fra 2011 til 2014 var hun formand for Kromann Reumert, som advokatvirksomheden kom til at hedde efter en fusion i 2000.

Allerede kort tid, før hun var færdig med folkeskolen, fandt Marianne Philip ud af, hvad hun ville arbejde med som voksen. Under en gåtur, hvor en af familiens venner var med, blev hun inspireret. Vennen var advokat ligesom hendes far.

”Jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville læse jura og være advokat, fordi jeg ville hjælpe folk med at træffe de rigtige beslutninger. Det var hele diskussionen omkring arbejdet som advokat, der gjorde, at jeg også ville være advokat. Det kan godt lyde lidt banalt, men det, der driver mig er at gøre en forskel i samarbejdet med kolleger og klienter,” fortæller Marianne Philip, partner i Kromann Reumert.

Familiens ven, som var partner i advokatfirmaet Reumert & Partnere, tilbød allerede dengang, at hun skulle komme ind til ham at arbejde. Selvom den detalje fra gåturssnakken på ingen måde var udslagsgivende for Marianne Philips valg af karriere, blev det i sidste ende sådan. I 1980 begyndte hun som advokatfuldmægtig i Reumert & Partnere, som i dag efter en fusion hedder Kromann Reumert. Efter syv års ansættelse blev Marianne Philip som 30-årig partner og en del af advokatfirmaets partnerdirektion.

”Når der sker noget, har jeg svært ved at lade være med at blande mig, og medarbejdere på advokatkontoret gik ofte til mig, allerede inden jeg blev partner. Det var nok det, der gjorde, at jeg med det samme også blev en del af partnerdirektionen. Ledelse har fyldt meget for mig gennem tiden ved siden af advokatarbejdet,” siger Marianne Philip.

Hun er også en del af den allerøverste ledelse i flere virksomheder og fonde. Blandt andet er hun bestyrelsesformand for Nordea Invest, Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) samt Bioinnovation Institute (BII), som er støttet af Novo Nordisk Fonden. Hun står også i spidsen for Komitéen for god Fondsledelse.

For at udvikle sig både personligt og fagligt skal man nogle gange se og prøve noget andet.

Marianne Philip

Advokat

Et ophold i USA og de efterfølgende ringe i vandet, det skabte, var på sin vis afgørende for, at hun indledte en bestyrelseskarriere, men også for, at hun tidligt blev partner – og endda den første kvindelige partner i advokatvirksomheden. I 1982 tog hun orlov fra sit job hos Reumert & Partnere for at rejse til USA med sin mand, som var advokat, og sin førstefødte søn på et år. Her tog hun en Master of Laws (LL.M.) og arbejdede som advokat hos en af de største advokatvirksomheder i verden dengang Shearman & Sterling (i dag A&O Shearman) i New York.

”Jeg arbejdede med M&A og kapitalmarkedsret i USA, og jeg havde min første børsnotering på New York Stock Exchange. Da jeg kom hjem, fik jeg nogle spændende sager via det netværk, jeg havde opbygget i USA, og det, tror jeg, var afgørende for, at jeg blev partner så hurtigt. Senere blev jeg involveret i bestyrelsesarbejde via nogle transaktioner i slutningen af 80’erne. Jeg fik tilbudt bestyrelsesposter, efter at transaktionerne var afsluttet,” siger Marianne Philip.

Hun understreger i den forbindelse, at hun aldrig rådgiver selskaber, hvor hun sidder i bestyrelsen, da der er tale om to forskellige roller.

Baggrunden for, at Marianne Philip sammen med sin mand valgte at flytte midlertidigt til USA, var et ønske om at udvikle sig.

”For at udvikle sig både personligt og fagligt skal man nogle gange se og prøve noget andet. Ved begge at tage en juridisk eksamen og arbejde i USA lærte vi enormt meget. Som familie var det også spændende at prøve at bo i andet land.”

Hendes råd til især de yngre generationer af advokater er på baggrund af sine egne erfaringer:

”Man skal forfølge de muligheder, der viser sig, være nysgerrig og have mod til at tage ansvar. Det åbner døre til endnu flere nye muligheder. Og så skal man have mod til at udfordre sig selv og sine omgivelser, for så udvikler man sig og gør en forskel for andre. Jeg værdsætter selv at være med til at skabe udvikling både som advokat og gennem bestyrelsesarbejdet,” siger Marianne Philip.

Efter to år vendte familien, som senere er blevet udvidet med yderligere to sønner, retur fra USA som planlagt, fordi det stod klart, at det ville give et bedre familieliv at bo i København:

”Vi ville begge gerne have karrierer, og det havde været svært i New York. Jeg ved ikke, om advokater i New York arbejder mere, men de arbejder på en anden måde. Dengang var der virkelig prestige i at blive længe på kontoret, og mange af kvinderne holdt op med at arbejde, når de fik børn. Det var slet ikke sådan, vi ønskede at indrette vores familieliv.”

Marianne Phillip siger, at hun som advokat i Danmark har arbejdet meget, men at der samtidig har været en stor grad af fleksibilitet.

”Jeg har selvfølgelig også arbejdet til sent, men ofte er jeg også gået tidligt. Der har også været plads til, at jeg har kunnet sidde på rigtig mange fodboldbaner. Hvis jeg skal give et godt råd, så skal man mærke efter, hvad man vil prioritere, og skrive det ind i kalenderen.”

Som eksempel nævner hun en mandlig partner i Kromann Reumert, der blev skilt. Hver anden uge, hvor han havde sine børn, stod det i hans kalender, at han gik klokken 15.

”Som advokat er der en høj grad af fleksibilitet med mulighed for at arbejde hjemme, så det er muligt at få det til at fungere. Det er afgørende, at man har modet til at udnytte den fleksibilitet, jobbet og teknologien giver mulighed for. Det er jo muligt at have sin telefon med alle steder. Det er der selvfølgelig også ulemper ved, men det giver også klart nogle fordele.”

Marianne Philip fortæller, at hendes største prioritet altid har været familien, men at arbejdet også har været vigtigt for hende.

”Man er nødt til at erkende, at man ikke kan det hele, og på den baggrund foretage valg og fravalg – og så stå ved de valg. Når jeg går i biografen, har det for eksempel altid været med mine børn eller børnebørn. Og så har vi altid prioriteret at have god hjælp til de ting, vi ikke selv behøver at lave, for at gøre plads til det, der betyder noget for os. Vi har for eksempel altid haft rengøringshjælp, og da vi fik barn nummer tre fik vi ung pige i huset.”

Marianne Philip, advokat. Foto: Jeppe Carlsen

Marianne Philip købte i 2009 en fransk vingård sammen med sin mand. Den har de arbejdet med at udvikle til en tidssvarende vinvirksomhed.

Som M&A-advokat og som bestyrelsesmedlem i adskillige bestyrelser gennem tiden har Marianne Philip oplevet at stikke ud pga. sit køn. I dag er kønsbalancen både på M&A-området og også i bestyrelserne i bedring, men der er stadig et godt stykke vej endnu, mener hun. Derfor tog Marianne Philip, der dengang var formand for Kromann Reumert, i 2011 initiativ til at etablere en dansk afdeling af organisationen Women Corporate Directors (WCD), hvis formål er at understøtte at få flere kvinder ind i bestyrelserne.

”Jeg er grundlæggende imod at indføre kønskvoter, da jeg mener, at det primære må være det enkelte selskabs interesserer, og at det derfor drejer sig om at sammensætte en bestyrelse ud fra de kompetencer, der er brug for i det enkelte selskab. Men samtidig mener jeg også, at det er vigtigt at have diversitet i bestyrelserne. Derfor er der et behov for at skabe en pipeline af kompetente kvinder og skabe synlighed omkring dem, for de er der.”

Marianne Philip, som ikke længere selv spiller en aktiv rolle i WCD, beskriver de arrangementer, som organisationen afholder, som speeddating mellem kvinder og bestyrelsesformænd suppleret med faglige indlæg.

På spørgsmålet, om hun har oplevet modstand ved til tider at være ene kvinde blandt mange mænd, svarer hun:

”Jeg er ikke typen, der hæfter mig ved det negative. Jeg forfølger mulighederne. Så jeg har valgt at se positivt på det. Når jeg var den eneste kvinde i lokalet, var det nemmere for deltagerne at huske, at jeg havde været der.”

Hun fortæller, at hun også har været ude for nogle upassende ting gennem tiden, som hun ikke ønsker at gå i detaljer omkring, men hun understreger, at hun altid har sagt tydeligt fra.

Selvom om vinproduktion er hårdt arbejde med masser af udfordringer, er der fredeligt i bjergene.

Marianne Philip

Advokat

Marianne Philip har aldrig haft en decideret karriereplan.

”Jeg har bare forfulgt de muligheder, der var, og så har det netværk, jeg fik via mit ophold i USA, været en fordel. Jeg kan godt lide at tage ansvar og sørge for, at der sker noget. Og så er jeg nysgerrig og interesserer mig for andre mennesker og for, hvad der sker omkring mig.”

Nysgerrigheden er også en drivkraft i arbejdet som advokat.

”M&A og hele kapitalmarkedsområdet er spændende at beskæftige sig med, fordi du på kort tid skal sætte dig ind i en virksomhed og forstå forretningsmodellen, samt hvilke risici og muligheder der er. Det er spændende at få det indblik i forskellige selskaber,” siger Marianne Philip, som også kan anvende de kompetencer i sit bestyrelsesarbejde.

Som advokat har hun i mange år arbejdet med startupvirksomheder inden for life science, og det har hun nu glæde af som bestyrelsesformand for Bioinnovation Institute (BII). BII er en life-science-inkubator, som både støtter startups økonomisk og gennem vejledning.

”De danske universiteter ligger i top, når det gælder forskning inden for life science, men er bagefter, når det drejer sig om at få forskningen ud i erhvervslivet som nye virksomheder. Vi kan allerede se, at BII gør en stor forskel for de startups, som BII støtter. Jeg finder arbejdet sjovt og givende, fordi det er med til at gøre en forskel," forklarer Marianne Philip.

Netop det at gøre en forskel er også forklaringen på, at hun sagde ja til at være formand for Komitéen for god Fondsledelse, hvis formål er at fremme god fondsledelse blandt andet ved at udarbejde anbefalinger. Tidligere var hun i fem år næstformand for Komitéen for god Selskabsledelse.

”Grunden til, at jeg og Kromann Reumert synes, at det er en god idé, at jeg bruger tid på komité-arbejdet, er grundlæggende, at vi gerne vil være med til at gøre en forskel og løfte ledelseskompetencerne i fondene og selskaberne,” siger hun.

Marianne Philips mand stoppede som advokat for flere år siden, da han fyldte 60 år. Han bruger nu blandt andet en del tid på at drive deres fælles vingård i Beaujolais-området i Frankrig, som de overtog i 2009.

”Det giver os meget at bruge tid på vingården, som vi, siden vi købte den, har arbejdet med at udvikle til en tidssvarende vinvirksomhed. Vi er også i gang med at omlægge produktionen til økologi. Selvom om vinproduktion er hårdt arbejde med masser af udfordringer, er der fredeligt i bjergene, og så er det sjovt at være en del af den lille by, hvor vores franske virksomhed ligger.”

Hun er dog på ingen måde fristet af at gå tidligt på pension som sin mand og dedikere mere tid til vingården.

”Det er et privilegie at få lov til at lave det, jeg laver, og jeg elsker både bestyrelsesarbejdet og arbejdet som advokat.”

Marianne Philip

  • Marianne Philip er advokat (H) og partner i Kromann Reumert, som hun var i direktionen for fra 1987 til 1999 og bestyrelsesformand for fra 2011 til 2014. Som advokat er hun specialiseret i M&A, kapitalmarkedsforhold, selskabs- og erhvervsret, fondsret og rekonstruktioner.
  • Er formand for Komitéen for god Fondsledelse og sidder i en lang række bestyrelser for selskaber og fonde. Hun er blandt andet formand for Bioinnovation Institute (BII) og Nordea Invest samt næstformand for Bitten og Mads Clausens Fond (Danfoss Fonden) og Nordea Funds. Hun har tidligere været næstformand i Novo Nordisk Fonden og i Komitéen for god Selskabsledelse.
  • Har siden 2015 været adjungeret professor ved CBS. Desuden medstifter af bestyrelsesuddannelsen på CBS.
  • Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1980 og LL.M. (Master of Laws) fra Duke University, USA, i 1983. Fik sin advokatbeskikkelse i 1984.
  • Chevalier (ridder) af den franske orden l'ordre national du Mérite, som hun blev udnævnt til efter at have hjulpet med at skabe den franske lovgivning om erhvervsdrivende fonde i 2017-2018 og derefter med at udbrede kendskabet til erhvervsdrivende fonde i landet.
  • Er gift med Per Håkon Schmidt og har tre sønner, tre svigerdøtre og fem børnebørn. Født i 1957.
Advokat Marianne Philip, Foto: Jeppe Carlsen