Spring hovednavigationen over
Tilbage

Samlet front: Afsæt nok penge til domstolene i finansloven

En stærk alliance bestående af Advokatsamfundet, Dommerforeningen og en række andre organisationer opfordrer med et forslag til en strakspakke justitsministeren til at tilføre det nødvendige beløb til domstolene i den kommende finanslov.

Der er brug for penge til de kriseramte domstole nu. Sådan lyder opråbet fra Advokatsamfundet, Dommerforeningen, Danske Advokater, HK Stat og Dommerfuldmægtigforeningen, der alle har sat deres underskrifter på et forslag til en finanslovspakke for domstolene i 2023. Forslaget om en strakspakke, der skal nedbringe ventetiderne ved domstolene, har organisationerne sendt til justitsminister Peter Hummelgaard (S).

”Vores største retssikkerhedsmæssige problem lige nu er ventetiderne ved domstolene. Realiteten er, at en større gruppe af danskere ikke kan få deres sager behandlet ved domstolene inden for rimelig tid, og det er et retssikkerhedsmæssigt skred. Vi håber, at justitsministeren vil tage vores forslag med i finanslovsforhandlingerne og sørge for tilstrækkelige midler til domstolene allerede i 2023,” siger Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet.

De fem organisationer understreger over for justitsministeren, at de stigende ventetider og domstolenes pressede økonomi er af så akut karakter, at der behov for gennem finansloven for 2023 at hive på nødbremsen.

Helt konkret går det fælles forslag ud på, at domstolene i 2023 skal tilføres de samme midler i 2023 som i 2022. Derudover skal midlerne til bunkebekæmpelse gøres permanente, og omprioriteringsbidraget skal bortfalde. Samtidig er det nødvendigt at tilføre domstolene et yderligere millionbeløb i 2023, så retterne kan ansætte dommere, dommerfuldmægtige og HK’ere til at styrke fundamentet. Ifølge rapporten 'Domstole i knæ', som Copenhagen Economics har udarbejdet for Advokatrådet, er der minimum brug for omkring 56 mio. kroner ekstra alene i år.  

Læs hele forslaget til strakspakken her.

Find rapporten 'Domstole i knæ' her.