Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet udpeger medlemmer til ny GDPR-styregruppe

Der er nu sat navn på, hvem der skal være en del af den nye GDPR-styregruppe, som Advokatrådet har taget initiativ til.

Advokatrådet besluttede i foråret at nedsætte en GDPR-styregruppe, og nu er medlemmerne fundet. Styregruppen, som består af ti medlemmer, skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttel­ses­reglerne.

"Mange advokater søger fortsat råd og vejledning om, hvordan databeskyttelses­reg­lerne bedst efterleves. Vi har sammensat en gruppe med eksperter inden for GDPR og ser frem til at hjælpe branchen med letforståelige og konkrete anbefalinger, FAQ’s og guidelines" siger Andreas Leidensdorff medlem af Advokatrådet og formand for gruppen.

Der er ved udvælgelsen lagt vægt på at sammensætte en gruppe med stærke faglige kompetencer, advokater fra både større og mindre firmaer, eksternt rådgivende advokater og advokater fra advokatfirmaers compliancefunktioner samt virksomhedsadvokater.

GDPR-styregruppens arbejde forventes afsluttet inden sommerferien 2024. Chefkonsulent i Advokatsamfundet, Tim Løvschal, er sekretær for styregruppen.

Den nye GDPR-styregruppe

Følgende medlemmer udgør den nye styregruppe:

  • Andreas Leidensdorff, Advokatrådet
  • Susanne Stougaard, Bech-Bruun
  • Max Gersvang Sørensen, Gorrissen Federspiel
  • Birgitte Toxværd, Kromann Reumert
  • Anna de Vos-Zehngraff, Bruun & Hjejle
  • Johan Leonhard, Nyborg & Rørdam
  • Sanne Dahl Fredslund, Kammeradvokaten
  • Stefanie Lynge Eriksen, HjulmandKaptain
  • Martin Juul Christensen, Danske Bank
  • Anton Gramstrup Larsen, HK