Spring hovednavigationen over
Tilbage

EU’s retssikkerhedsrapport: Det går ikke med så lange ventetider ved domstolene i Danmark

Det er ikke kun i Danmark, at de lange og stigende ventetider ved domstolene er begyndt at få opmærksomhed. Også EU udtrykker nu bekymring for det, mange advokater betegner som Danmarks største retssikkerhedsmæssige problem. Det fremgår af den tredje årlige retssikkerhedsrapport, som EU-kommissionen har udgivet.

”Danmark bør tilføre domstolene de nødvendige ressourcer, der skal til for at opretholde den påkrævede standard indenfor det europæiske retsvæsen.”

Sådan lyder en af fire konkrete anbefalinger til, hvor Danmark bør stramme op for at højne retssikkerheden. Det fremgår af EU-kommissionens ”Rule of law report 2022”. Den tredje årlige EU-rapport, som måler retssikkerheden i hvert af EU's medlemslande.

Danmark anses for at være det mindst korrupte land i EU og i verden. Og Danmark har fortsat EU's næstbilligste domstolssystem i EU, når man ser på procent af BNP (0,7). Der er ovenikøbet den højeste tillid til, at domstolene er uafhængige, når man spørger befolkningen med 75 procent, så der er noget at være stolt af, hvis man sammenligner med lande som Polen, Slovakiet og Kroatien, hvor tilliden er nede på 30 procent.

Men at der nu er mellem syv måneder og op til tre års ventetid for at få en sag for domstolene her i landet, er ikke godt nok.

Samtidig er Danmark det land der med 6,6 har næstfærrest dommere per 100.000 indbyggere. Alle andre lande ligger mellem 11,2 og 41,5 dommere pr. 100.000 indbyggere.

Der er tiltag i gang som forberedelse til en kommende og nu udskudt flerårsaftale for domstolene. Senest har regeringen nedsat et udvalg, der skal se grundigere på, hvordan man kan effektivisere domstolene. Men selve forhandlingerne om økonomien er blevet udsat, og imens vokser sagsbunkerne.

Formanden for Advokatrådets Internationale udvalg, Per Hemmer mener, at Danmark må tage kritikken til efterretning.

”Det går for langsomt. De lange ventetider ved domstolene i Danmark er blevet diskuteret længe, uden at politikerne har formået at gøre noget ved problemet. At EU's retssikkerhedsbarometer nu nævner det på toppen af listen over de områder, hvor Danmark bør sætte ind, understreger jo alvoren. Nu er det tid til at handle,” siger han.

Udover flere ressourcer til domstolene peger rapporten også på, at Danmark bør revidere loven om blandt andet anonym finansiering af politiske partier, ændre reglerne for ’svingdørspolitikere’ der skifter mellem at være ansat i ministerier og drive lobbyvirksomhed for interesseorganisationer, og at Offentlighedsloven bør reformeres for at skabe mere åbenhed om forvaltningen, så den kommer på linje med Europæiske standarder.

EU's årlige Rule of law rapport tager udgangspunkt i fire væsentlige områder: retsvæsenets uafhængighed, anti-korruptionstiltag, mediefrihed og pluralisme og demokratisk balance i institutioner og regeringer.

Den er baseret på indberetninger og analyser fra nationale myndigheder, retsvæsen og interesseorganisationer i hvert land, herunder Advokatsamfundet, Domstolsstyrelsen, Institut for Menneskerettigheder mv. 

Læs rapportens afsnit om Danmark her

Læs rapporten her

Find flere fakta om rapporten her

Se nyheder om de tidligere rapporter her

2021

2020