Spring hovednavigationen over
Tilbage

EU udgiver sin anden årlige rapport om retssikkerhed

Ny udgave af ’Rule of law’-rapport viser, at det går den rigtige vej med retssikkerheden i EU, når man ser på fire væsentlige områder. Men lande som Polen og Ungarn vækker fortsat stor bekymring.

Sidste år besluttede EU-Kommissionen at tage temperaturen hvert år på retssikkerheden i Europa og de 27 medlemslande. Formålet er at opretholde og fremme retssikkerheden i EU, holde øje med hullerne i de enkelte lande og forebygge tilbageskridt.

Rapporten for 2021, som er den anden rapport i rækken, viser, at retssikkerheden overordnet har det godt, og at retssystemerne har vist sig at være robuste trods vanskelige udfordringer under coronakrisen. Flere lande har udviklet sig positivt også i forhold til anbefalinger i rapporten fra 2020, for eksempel har retterne været dygtige til at sætte tryk på digitaliseringen under pandemien og på den måde sørget for at holde gang i retssagerne. Men der er stadig grund til bekymring, konkluderer rapporten.

Overblik og dialog

Formanden for Advokatrådets internationale udvalg, Per Hemmer, anser rapporten for at være et vigtigt værktøj i retssikkerhedens tjeneste.

”Rapporten skaber et overblik og giver anledning til dialog og debat både i EU-regi, såvel som i CCBE-regi, men også når der skal lægges pres på de lande, der bevæger sig i den forkerte retning, og som vi ser på med stor alvor,” siger Per Hemmer.

Rapporten tager udgangspunkt i fire væsentlige områder: retsvæsenets uafhængighed, anti-korruptionstiltag, mediefrihed og pluralisme og demokratisk balance i institutioner og regeringer.

Den er baseret på indberetninger og analyser fra nationale myndigheder, retsvæsen og interesseorganisationer i hvert land, herunder Advokatsamfundet, Domstolsstyrelsen, Institut for Menneskerettigheder mv. 

Domstoles uafhængighed og mediernes frihed under pres

Rapporten peger på, at flere lande er bagud med reformer, der skal forebygge korruption, og for eksempel journalister i EU oplever flere trusler end nogensinde. To journalister er myrdet indenfor de seneste par måneder, senest blev en journalist skudt ned på åben gade i Holland.

I forhold til mediernes frihed men også retsvæsenets uafhængighed er det særligt lande som Polen og Ungarn, der oplever alvorlige tilbageskridt. Befolkningens tillid til retsvæsenets uafhængighed er lav, og skyldes blandt andet regeringens politiske indblanding i både domstolenes og mediernes arbejde samt manglende respekt for lige rettigheder for kvinder og LGBT+ personer. De emner belyses løbende og er under fortsat skarp kritik fra EU. I juli indledte Kommissionen sager mod begge lande for at krænke fundamentale rettigheder.

Også andre som Slovakiet og Kroatien ligger lavt på tillidsbarometeret (30 procent), når det drejer sig om retsvæsenets uafhængighed.

Flere lande er bagud med eller formår ikke at gennemføre reformer, der i højere grad skal sikre domstolenes uafhængighed når det eksempelvis drejer sig om udpegning af dommere. Her nævnes udover Polen og Ungarn også lande som Bulgarien, Frankrig og Italien. Til gengæld har et land som Rumænien oppet sig med små skridt og forbedringer mod mere uafhængighed samt mindre korruption.

Danmark er mindst korrupt

I Danmarks del af rapporten nævnes et par udsving i negativ retning under covid-19 pandemien, blandt andet da domstolene lukkede ned i første omgang, og det skabte tvivl om uafhængigheden. Også de lange ventetider ved retssager og manglen på ressourcer anses som retssikkerhedsmæssige problemer. Overordnet set går det dog godt i Danmark i sammenligning med andre EU-lande.

Danmark er fortsat på første pladsen over de mindst korrupte lande, både i Europa og på verdensplan, og befolkningens tillid til retsvæsenets uafhængighed er høj (74 procent). Blandt nye positive tiltag nævnes etableringen af en ny enhed under Rigspolitiet, der skal bekæmpe blandt andet økonomisk kriminalitet.

CCBE er med

Per Hemmer er godt tilfreds med, at EU med de årlige rapporter er med til at overvåge og sætte retssikkerheden i Europa højt på dagsordenen.

”Med rapporterne i hånden kan vi nemmere drøfte, hvor der skal sættes ind, og landene kan lade sig inspirere til forbedringer. I CCBE arbejder vi desuden på at bidrage til kommissionens arbejde ved at sætte øget fokus på grundlæggende rettigheder i rapporterne, herunder retten til juridisk rådgivning og mulighed for retshjælp.”

CCBE vil se nærmere på en analyse af rapporten i løbet af efteråret og drøfte yderligere anbefalinger.

Læs rapporten her 

 

Læs rapportens afsnit om Danmark her 

 

Find flere fakta om rapporten her