Spring hovednavigationen over
Tilbage

Retssikkerheden for borgere med handicap halter stadig

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne fortsat begår fejl i mange sager omkring handicappede borgere – særligt på børneområdet.

I alt for mange sager får udsatte borgere og borgere med handicap ikke den hjælp de har krav på i kommunen. Det afdækkede Advokatsamfundet i samarbejde med Embedsværket og med støtte fra Dreyers Fond i rapporten ”Retssikkerhed for udsatte borgere”, som viste at der var betydelige retssikkerhedsmæssige problemer på området.


I en ny opfølgning på rapporten, som Advokatsamfundet og Embedsværket har gennemført, kan man konstatere, at det på baggrund af nye 2020-tal stadig står slemt til, og at tusindvis af borgere stadig får et fejlagtigt ”nej”, når de beder kommunen om hjælp de har krav på. Særligt på børneområdet.
De nye tal for 2020 viser, at Ankestyrelsen sidste år traf 7862 afgørelser inden for de 38 bestemmelser, som rapporten behandlede. Heraf blev 2927 sager omgjort. Det svarer til 37 pct. i 2020, som er lidt lavere end de 42 pct. som blev omgjort i 2019. Til gengæld er omgørelsesprocenten på børneområdet steget fra 51 pct. i 2019 til 52 pct. i 2020, hvilket betyder, at der fortsat er fejl i mere end halvdelen af klagesagerne, hvor forældre har søgt om hjælp til børn med handicap. 

”Vi konstaterede sidste år, at retssikkerheden har trange kår på det her område, og at nogen af de familier, som har det hårdest, ikke får den hjælp de har krav på. Vi mener, at det er yderst problematisk, at tallene på børneområdet stadig ikke går i den rigtige retning, og at så mange familier dermed skal vente længe på at få deres sager behandlet og at kommunerne giver afslag, som er uberettigede,” siger Karen Wung Sung, der er medlem af Advokatrådet.

Fra skidt til værre

Afslagene på hjælp betyder, at familierne kan gå i mange måneder eller sågar år uden en hjælper, en støttende indsats i hjemmet eller hjælpemidler, som er nødvendige for deres livskvalitet, og for at børnene kan udvikle sig.
Sanne Møller fra Embedsværket peger samtidig på, at der er stor forskel kommunerne imellem både i antallet af omgørelser og kvaliteten af den sagsbehandling, der sker.
”Der ses en svag forbedring i retning af flere stadfæstelser i mange kommuner, men der er desværre en del kommuner hvor det går fra skidt til værre - antallet af klager stiger, og det samme gør omgørelsesprocenten. Skævvridningen i retssikkerhed er stor og de berørte borgere er prisgivet. Det er nemlig ikke sådan lige at flytte kommune, når man har et handicap.
I Advokatsamfundet håber man, at de nye tal giver anledning til, at der fra politisk side bliver set på området, og at det genovervejes, om der er behov for nye redskaber og virkemidler til at forbedre sagsbehandlingen på området.

”Vi ville ønske, at vi kunne forklare, hvorfor der er så mange fejl, men det vil kræve en større kvalitativ analyse, hvor man dykker ned i en masse sager og ser på den konkrete sagsbehandling. Det har vi ikke gjort, men vi kan bare konstatere, at virkeligheden på området ikke svarer til den retsstilling, man fra politisk side har givet borgerne. Det synes jeg, at man bør se på og tænke over, om der er behov for yderligere handling. I rapporten sidste år kom vi med en række forslag. For mig er det ikke afgørende om det er de forslag eller andre, som politikerne går videre med – det vigtigste er, at området rettes op inden al tillid fra borgernes side forsvinder,” siger Karen Wung-Sung.

Se udvalgte opdaterede tal her: