Spring hovednavigationen over
Tilbage

Formand for uddannelsesudvalget: Kravene til efteruddannelse skal være gennemsigtige

Det skal være tydeligt for advokater og advokatfuldmægtige, hvilke krav om obligatorisk efteruddannelse de skal opfylde. Det mener formanden for Advokatrådets uddannelsesudvalg, Allan Nejbjerg, der netop har overtaget formandsposten. En af de første opgaver, han har kastet sig over, er forhåndsgodkendelse af kurser.

Advokatrådets uddannelsesudvalg varetager alle opgaver relateret til obligatorisk efteruddannelse, her i blandt forhåndsgodkendelse af kurser. Uddannelsesudvalget har netop behandlet de første ansøgninger, og Allan Nejbjerg glæder sig over, at advokater og kursusudbydere har fået denne mulighed.

”Med forhåndsgodkendelserne kan vi forhåbentlig undgå de tilfælde, hvor advokater har taget 54 timers efteruddannelse over en treårig periode og regner med, at alt er i skønneste orden – men som efter uddannelsesperioden får underkendt hele eller dele af efteruddannelsen, fordi kravene til obligatorisk efteruddannelse ikke er opfyldt. Det kan i værste konsekvens føre til en nævnssag, fordi advokaten ikke kan nå at indhente de manglende kursuspoint,” siger Allan Nejbjerg.

For at leve op til bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse skal kurserne være af betydning for advokaterhvervet og skabe værdi for klienterne. Det er advokatens eget ansvar at overholde efteruddannelsesforpligtelsen og at kunne dokumentere det, når Advokatrådets tilsyn kommer på besøg.

Advokatrådet oplever jævnligt i forbindelse med tilsynsbesøg, at advokater kan have svært ved at holde styr på dokumentationen – især når advokaten skal dokumentere overførte lektioner eller har skiftet arbejdsplads fra et sted, hvor advokaten ikke selv har holdt styr på sine kursusbeviser. Advokatsamfundet har på den baggrund udarbejdet nogle gode råd, der gør det nemmere at holde styr på efteruddannelsen.

Ifølge Allan Nejbjerg skal uddannelsesudvalget i den kommende tid søge ind til kernen i forhold til, hvordan og hvornår efteruddannelse lever op til kravene i bekendtgørelsen.

”Det er en konkret vurdering fra case til case, fra advokat til advokat. Det afhænger af, hvad den enkelte advokat beskæftiger sig med. Jeg er selv procedureadvokat og har fundet nogle supergode kurser, der gavner mig og mine klienter. Men så simpelt er det ikke nødvendigvis for alle. Hvis man eksempelvis sidder som in-house advokat, kan man muligvis have udfordringer med at finde rundt i, hvilke kurser der er relevante for den funktion, man bestrider i virksomheden, og som samtidig kan medregnes som obligatorisk efteruddannelse.”

Allan Nejbjerg glæder sig derfor over, at udvalget netop har fået Ania Pacyk Nielsen, der er in-house advokat, som medlem.

”Som formand skal jeg lytte udviklingen, og jeg glæder mig især til at høre det hele fra in-house advokaters vinkel.”

Uddannelsesudvalget består af syv medlemmer og beskæftiger sig – ud over godkendelse og forhåndsgodkendelse af kurser – blandt andet med afklaring af principielle spørgsmål om efteruddannelse, behandling af ansøgninger om dispensation, vedligeholdelse af vejledningen om obligatorisk efteruddannelse samt kontrol og tilsyn med reglernes overholdelse.

Medlemmer af udvalget

Advokat Allan Nejbjerg (formand)
Advokat Anders Braad
Advokat Stine Kalsmose Jakobsen
Advokat Nikolaj Linneballe
Advokat Bjørn Nielsen
Advokat Ania Pacyk Nielsen
Advokat Helene Valbjørn

Advokatrådets udvalg

Vi sætter fokus på Advokatrådets faste udvalg og deres arbejde. Advokatrådet har nedsat syv udvalg, der har til opgave at afgive høringssvar, følge den politiske udvikling og tage nye advokatpolitiske eller retssikkerhedsmæssige tiltag. Medlemmerne af udvalgene er hovedsageligt advokater, men i enkelte udvalg har nogle af medlemmerne en anden profession. Arbejdet for udvalgene er ulønnet.