Spring hovednavigationen over

Det kan være vanskeligt at springe ud som selvstændig advokat, da der er mange krav og meget praktik, du selv skal til at holde styr på. Det gælder også i forhold til advokatpligterne, herunder din efteruddannelse. Fire gode råd gør det nemmere at holde styr på efteruddannelsen.

Som advokat har du et individuelt ansvar for at overholde din efteruddannelsesforpligtelse. På mange advokatkontorer – særligt de større – er det overgivet til HR-afdelingen eller en sekretærfunktion at holde styr på advokaternes kursusbeviser, sammentælling af og indberetning af efteruddannelse til Advokatsamfundet.

Advokatrådet erfarer ikke sjældent i forbindelse med tilsynet, at advokater, som er startet karrieren på et advokatkontor med et setup til at håndtere advokatens efteruddannelse og compliance, kan have svært ved at holde styr på dokumentationen, når de vælger at fortsætte karrieren som selvstændig eller i en mindre virksomhed, hvor man i højere grad sidder alene med alt det praktiske. Det samme gælder advokater, der vælger en stilling som in house-advokater.

Det er derfor vigtigt – uanset hvordan du er organiseret på din arbejdsplads – at du er bevidst om dine pligter og dit ansvar, og at du til enhver tid kan dokumentere din efteruddannelse.

Når du skifter arbejdsplads

Advokatrådet får jævnligt henvendelser fra advokatfuldmægtige og advokater, som har skiftet arbejdsplads, men ikke har fået alle efteruddannelsesbeviserne med sig.

Da pligten er individuel og følger advokaten, er det vigtigt, at du har adgang til dine efteruddannelsesbeviser, så du kan dokumentere disse over for Advokatrådet, når du får tilsynsbesøg.

Kan du ikke fremlægge behørig dokumentation, vil dette kunne få disciplinære følger for dig.

Advokatrådet opfordrer derfor til, at du selv holder nøje øje med din efteruddannelse, og at du eksempelvis altid sørger for at tage en kopi af dine efteruddannelsesbeviser, særligt hvis du ikke selv står for den praktiske varetagelse af efteruddannelsen.

Registrer løbende

Det kan være brugbart at holde et regnskab over efteruddannelse for at have et overblik. Det kan for eksempel gøres i et excelark, men Advokatsamfundet har også et værktøj til, at du løbende kan holde styr på efteruddannelsen.

Samme sted, som du indberetter efteruddannelse, har du også mulighed for løbende at registrere dine efteruddannelsesaktiviteter. (Gå til siden her)  

Du skal bruge det samme brugernavn og kodeord, som du også bruger til at logge ind for at indberette efteruddannelse, for at tilgå den løbende registrering.

Her kan du løbende føje aktiviteter til, når du har været på kursus, og registrere hvor mange lektioner kurset har givet.

Den løbende registrering er et hjælperedskab til at hjælpe dig med at holde styr på, hvor meget efteruddannelse du har taget og dermed også, hvor meget du mangler for at nå i mål med din efteruddannelse.

Mange advokater har deres eget regnskab, for eksempel i form af et excelark, som hjælper dem med at have overblik over deres kursusaktiviteter.

Yderligere vejledning – kontakt os

Du kan altid kontakte Advokatrådets sekretariat for blandt andet at få vejledning om, hvad du skal være opmærksom på at overholde, når du skifter arbejdsplads eller overvejer at drive advokatvirksomhed som selvstændig.

Fire gode råd

Gem dokumentationen både fysisk og digitalt

Det er vigtigt, at du har styr på dine efteruddannelsesbeviser og til enhver tid har adgang til dem, uanset om du skifter arbejdsplads eller blot arbejder hjemmefra. Det kan derfor være en god idé at have dokumentationen både fysisk og på computeren.

Hold regnskab

Lav din egen fysiske kursusmappe og et regneark, som automatisk beregner lektioner, når du indtaster et kursus. Du kan også bruge den ”løbende indberetning” på Advokatsamfundets indberetningsportal. Du tilgår siden her - samme sted som du logger ind og indberetter efteruddannelse.

Tag samtlige 54 lektioner i hver periode

På den måde kan du slippe for at skulle overføre tidligere lektioner. Du skal således kun have styr på én periode ad gangen. Det er også nemmere i forhold til et eventuelt tilsyn, da du kun skal dokumentere én periode. Et andet godt råd er at fordele dine efteruddannelsesaktiviteter ud over hele perioden, så du ikke får et stort efterslæb i slutningen af perioden.

Kig i Advokatsamfundets vejledning eller kontakt os

Advokatsamfundet har udgivet en vejledning om obligatorisk efteruddannelse, som kan bidrage til at give en bedre forståelse af pligterne.

Vejledningen kan læses her.