Spring hovednavigationen over

Procesretsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvordan retssystemet kan sikre, at der ikke kommer til at mangle advokater med møderet for landsret og Højesteret.

Lige nu er der ikke mangel på advokater, men som tempoet går med at give nye advokater møderet, kan det blive et problem i en snarlig fremtid. Det vurderer procesretsudvalgets formand, Nikolaj Linneballe.

”Vi skal holde den høje kvalitet hos de advokater, der møder op hos landets domstole, men samtidig skal vi sikre, at vi har en helt naturlig succession, så der er en stor pulje af advokater, der kan varetage deres klienters sag hele vejen til rigets øverste domstol,” siger han.

Et af problemerne bunder i, at det er svært at finde tilstrækkelig med prøvesager, der skal til, og som skal godkendes for at opnå møderet. Særligt familieretsadvokater og forsvarsadvokater møder udfordringer i at finde egnede prøvesager.

Arbejdsgruppen har til opgave at finde barriererne i den nuværende praksis samt komme med konkrete forslag til at forbedre situationen, så flere kan opnå møderet. Gruppen forventer at have et udspil klar i begyndelsen af det nye år.

Det er ikke første gang, at der sættes fokus på mulighederne for at opnå møderet for landsret. I 2016 var samme emne på dagsordenen. Her tilkendegav landsretterne, at man var villige til at se på, hvordan praksis kunne lempes, for eksempel ved muligheden for at opnå møderet for landsret på baggrund af en enkelt prøvesag.

Statistikken viser dog desværre, at det siden 2016 er gået den stik modsatte vej med antallet af advokater, der har opnået møderet for landsret.

”Arbejdsgruppens klare målsætning er derfor, at tendensen skal vendes, og det skal ske ved at gå i dialog med landsretterne og Sø- og Handelsretten om, hvilke muligheder der er for at fjerne de forhindringer, der fortsat er for at sikre egnede advokaters adgang til at møde for landsret og Højesteret,” siger Nikolaj Linneballe.

Fakta

I dag har 3.200 advokater møderet for landsretten.

1.700 advokater har møderet for Højesteret.

Arbejdsgruppen ledes af procesadvokat Håkon Djurhuus og består derudover af Amalie Baden Marcussen, Asser Gregersen samt Jørgen Jørgensen, kontorchef i Justitsministeriet.

Tabel - Flere advokater skal have møderet