Spring hovednavigationen over

Den længe ventede domsdatabase forventes at blive lanceret i slutningen af 2021, skriver Domstolsstyrelsen på sin hjemmeside.

Inden årets udgang går Domstolsstyrelsen i luften med domsdatabasen. Domsdatabasen, der har været undervejs gennem flere år, kommer til at begynde med til at indeholde pseudonymiserede domme fra de overordnede retter, dvs. Højesteret, landsretterne samt Sø- og Handelsretten, hvor indholdet vil være civile domme samt straffesager af særlig offentlig interesse - fx nævningesager og 3-dommersager. Når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret vil disse også indgå i Domsdatabasen, ligesom der med tiden vil indgå domme fra byretterne, skriver styrelsen på Domstol.dk.
Formanden for Advokatrådets procesretsudvalg, Nikolaj Linneballe, glæder sig over, at databasen nu kommer i luften.

”Vi hilser domsdatabasen meget velkommen. Den har været længe undervejs, men vi er fra Advokatrådets side af den opfattelse, at det på sigt vil blive et godt værktøj for at skabe viden om de afgørelser, der træffes rundt omkring i landet. Særligt når byretterne kommer på, og det derved bliver muligt at se de afgørelser, der træffes på tværs af landet. Det vil i praksis give mere offentlighed i retsplejen, og det er et vigtigt princip,” siger Nikolaj Linneballe.

Læs mere om domsdatabasen på domstolsstyrelsens hjemmeside: https://domstol.dk/aktuelt/2021/10/domsdatabase-paa-vej/