Spring hovednavigationen over
Tilbage

Afvikling af kurser på advokatuddannelsen genoptages

Da myndighederne har sænket risikoniveauet i Region Hovedstaden til niveau 4 samt risikoniveauet i hele landet til niveau 3, har Advokatsamfundet besluttet at genoptage afviklingen af kurserne på advokatuddannelsen fra og med uge 16.

De første kurser, der vil blive afviklet, er kurserne den 19.-21. april 2021 i henholdsvis Aarhus, Roskilde og Køge. De berørte kursister vil få direkte besked herom.

Advokatsamfundet er naturligvis meget opmærksom på, at alle gældende retningslinjer fra myndighederne overholdes ved afviklingen af kurserne, ligesom alle kursister samt undervisere kraftigt opfordres til at få foretaget en covid-19 test inden kursusstart.

Det er endvidere blevet besluttet at gennemføre retssagsprøven i en fiktiv sag den 26. april 2021.

Der vil ligeledes blive åbnet op for gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg igen, idet disse dog også ¬- i det omfang, det er muligt - fortsat kan omlægges til online-tilsyn, såfremt omstændighederne tilsiger det. Besøg, der ikke kan omlægges, vil blive gennemført på et senere tidspunkt. De advokater eller virksomheder, der er udtrukket til tilsyn, vil få direkte besked herom fra Advokatsamfundet.